สหราชอาณาจักร (อังกฤษ)

สหราชอาณาจักร (อังกฤษ: UK) และ บริเตน (Britain) เป็นรัฐเอกราชตั้งอยู่นอกชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของยุโรปภาคพื้นทวีป ประเทศนี้ประกอบด้วยเกาะบริเตนใหญ่ ส่วนตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะไอร์แลนด์ และเกาะที่เล็กกว่าจำนวนมาก

ข้อมูลทั่วไป

ระบบการศึกษา

สถาบันการศึกษา

โปรโมชั่นและค่าใช้จ่าย