บริการอื่นๆ ของรีเจนซี่ฯ

บริการจัดรายการท่องเที่ยวส่วนตัว หรือเฉพาะกลุ่ม รับจองตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถไฟ เช่ารถยนต์ในต่างประเทศ ทำประกันการเดินทาง สำรองที่พักโรงแรม รวมถึงบริการอื่นๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวต่างประเทศ

บริการดำเนินการยื่นวีซ่าฯ ประเภทท่องเที่ยวและนักเรียน เพื่อเดินทางต่างประเทศ เช่น วีซ่าเชงเก้นสำหรับกลุ่มประเทศยุโรป จีน อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ฯลฯ ซึ่งรวมถึง บริการกรอกแบบฟอร์มวีซ่า ตรวจสอบเอกสาร นัดคิวยื่นเอกสาร พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ อำนวยความสะดวกในวันยื่นเอกสาร

ดำเนินการยื่นเอกสารวีซ่าสำหรับเดินทางต่างประเทศ

สำรองโรงแรมที่พัก

จองตั๋วเครื่องบินสู่ทุกจุดหมายทั่วโลก

จองตั๋วรถไฟและเช่ารถยนต์ต่างประเทศ

ประกันการเดินทาง

ดำเนินการยื่นเอกสารวีซ่าสำหรับเดินทางต่างประเทศ

บริการดำเนินการยื่นวีซ่าฯ ประเภทท่องเที่ยวและนักเรียน เพื่อเดินทางต่างประเทศ เช่น วีซ่าเชงเก้นสำหรับกลุ่มประเทศยุโรป จีน อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ฯลฯ ซึ่งรวมถึง บริการกรอกแบบฟอร์มวีซ่า ตรวจสอบเอกสาร นัดคิวยื่นเอกสาร พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ อำนวยความสะดวกในวันยื่นเอกสาร คลิกดูประเทศที่ทางเราบริการยื่นวีซ่า

สำรองโรงแรมที่พัก

บริการจองที่พักทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ แต่ละโรงแรมได้รับการจัดอันดับตามมาตรฐานสากล ท่านสามารถทำการสำรองที่พักได้ทั้งทางโทรศัพท์ถึงแผนกทัวร์ของเรา

จองตั๋วเครื่องบินสู่ทุกจุดหมายทั่วโลก

แผนกสำรองตั๋วเครื่องบินของรีเจนซี่ฯ พร้อมให้บริการท่านเสมอ เพียงบอกเราถึงสายการบินที่ต้องการ จุดหมายปลายทาง และจำนวนวันเดินทาง

จองตั๋วรถไฟและเช่ารถยนต์ต่างประเทศ

นอกจากบริการจำหน่ายตั๋วเครื่องบินแล้ว รีเจนซี่ฯ ยังบริการจำหน่ายตั๋วรถไฟในต่างประเทศ อาทิ Eurostar, Eurail Pass, Japan Rail Pass และยังบริการเช่ารถในประเทศที่ท่านต้องการเดินทางไปอีกด้วย

ประกันการเดินทาง

รับทำประกันสำหรับการเดินทางต่างประเทศที่มีมาตรฐาน สามารถใช้ประกอบยื่นขอวีซ่าต่างประเทศได้ ซึ่งรวมการคุ้มครองรับผลประโยชน์กรณีอุบัติเหตุ เจ็บป่วย ปัญหาล่าช้าระหว่างเดินทาง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมประเภทกรมธรรม์ได้ที่แผนกท่องเที่ยว

หากต้องการใช้บริการคลิกที่รูปภาพด้านบน