เกี่ยวกับรีเจนซี่

ตัวแทนด้านการท่องเที่ยวและศึกษาต่อต่างประเทศที่ท่านวางใจ
ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2522

บริษัทรีเจนซี่ แทรเวล แอนด์ เอดูเคชั่นจำกัด เริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปีพศ. 2522 จากการบริการท่องเที่ยวต่างประเทศ ในปีต่อมา ได้ริเริ่มบริการด้านการศึกษา โดยเป็นบริษัทแรกที่การบุกเบิกจัดหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนในประเทศสิงคโปร์ให้กับนักเรียนไทยขึ้นเป็นครั้งแรก ความสำเร็จของการจัดหลักสูตรภาคฤดูร้อนในครั้งนั้น ทำให้บริการด้านการศึกษาเป็นธุรกิจสำคัญอีกส่วนหนึ่งของบริษัท ฯ

เมื่อธุรกิจเติบโตขึ้น รีเจนซี่ฯจึงได้ย้ายที่ทำการ จนมาถึงที่ทำการปัจจุบันซึ่งเป็นพื้นที่ของบริษัทเองเมื่อเดือนมกราคม ปีพศ.2543 ชื่อรีเจนซี่ฯ กลายเป็นที่รู้จักทั่วไปในฐานะบริษัทท่องเที่ยวต่างประเทศ และผู้จัดหลักสูตรซัมเมอร์คอร์สในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร พนักงานรีเจนซี่ฯ ทุกคนได้รับการฝึกอบรมและมีประสบการณ์มานาน บางคนจบการศึกษาจากต่างประเทศ และหลายคนร่วมงานกับเรามานานกว่าทศวรรษ

ท่องเที่ยวทั่วโลกกับรีเจนซี่ ทัวร์

รีเจนซี่ฯ จัดรายการท่องเที่ยวในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ทั้งในแถบทวีปอเมริกาเหนือและใต้ ทวีปยุโรปและสหราชอาณาจักร ทวีปเอเชีย ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ตลอดจนขั้วโลกเหนือและใต้ และยังจัดหลักสูตร Travel & Learn ซึ่งรวมการเรียนภาษาอังกฤษเข้ากับการเที่ยวชมสถานที่ที่น่าสนใจต่างๆ

นอกจากนี้ รีเจนซี่ฯ ยังเป็นที่รู้จักอย่างดีในการออกแบบรายการท่องเที่ยวเฉพาะหมู่คณะ สำหรับบริษัทและองค์กรต่างๆที่ต้องการเลือกจุดหมายปลายทางและช่วงเวลาเดินทางด้วยตนเอง ให้เหมาะกับงบประมาณที่ตั้งไว้ ตลอดจนมีรายการท่องเที่ยวสำหรับหมู่คณะที่มีความสนใจเฉพาะทางเช่นคณะแพทย์ วิศวกร อาจารย์ นักพัฒนาสังคม และเยาวชน 

รีเจนซี่ฯ จำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบินของทุกสายการบินหลัก สู่ทุกประเทศทั่วโลก โดยมีเจ้าหน้าที่แผนกตั๋วเครื่องบินโดยสารพร้อมให้คำแนะนำลูกค้าในการเลือกเส้นทางบินที่ดีที่สุดและประหยัดค่าใช้จ่าย รวมถึงช่วยเหลือเรื่องการดำเนินการยื่นวีซ่า ทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง จัดหาโรงแรมที่พัก บริการรถรับส่งระหว่างเดินทาง รวมทั้งบัตรโดยสารรถไฟและเรือโดยสาร เพียงโทรหา แฟกซ์ หรือส่งอีเมล์ ถึงรีเจนซี่ฯ เราพร้อมให้บริการด้วยความยินดี

ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ และผู้บุกเบิกจัดหลักสูตรซัมเมอร์คอร์ส

รีเจนซี่ ฯ มีชื่อเสียงในด้านคุณภาพหลักสูตรซัมเมอร์คอร์ส เรียนภาษาต่างชาติในประเทศเจ้าของภาษา สำหรับนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเดือนเมษายน/พฤษภาคม มิถุนายน/กรกฎาคม (สำหรับนักเรียนโรงเรียนนานาชาติและนักศึกษามหาวิทยาลัย) และตุลาคม ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะเวลา 3-4 สัปดาห์ สำหรับนักเรียนอายุ 8 ปีขึ้นไป พักกับครอบครัวชาวต่างชาติหรือในหอพัก โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมพร้อมๆกับฝึกฝนภาษาจากเจ้าของภาษาโดยตรง โดยปกติ จะรวมเอาการเรียนภาษาอังกฤษในห้องเรียนในช่วงเช้า เข้ากับกิจกรรมเสริมต่างๆ อาทิ กีฬา กิจกรรมกลุ่ม และการทัศนศึกษาสถานที่สำคัญในช่วงบ่ายและวันหยุด ทั้งนี้ รีเจนซี่ฯ จะคัดสรรเฉพาะสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพการสอน และมีความเข้าใจตลอดจนดูแลนักเรียนต่างชาติอย่างดี ปัจจุบัน รีเจนซี่ฯ ได้สร้างสรรค์หลักสูตรที่หลากหลาย โดยการผนวกการเรียนและฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ควบคู่กับการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้จากการทัศนศึกษา ทำกิจกรรม และทักษะใหม่ๆ ในศตวรรษที่ 21 เช่น การพัฒนาสร้างสรรค์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เกมส์มือถือ และการเรียนวิทยาศาสตร์จากการลงมือปฏิบัติจริง เป็นต้น

นอกจากบริการจัดหลักสูตรซัมเมอร์คอร์สเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศช่วงปิดภาคเรียนแล้ว รีเจนซี่ฯ ยังจัดบริการให้คำปรึกษานักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อต่างประเทศ โดยแนะนำหลักสูตรและสถานศึกษาที่เหมาะสมกับความต้องการและงบประมาณของนักเรียน ทั้งแบบเรียนต่อระยะสั้น และระยะยาว หัวใจของบริการด้านการศึกษาของเราคือการแนะแนว รีเจนซี่ฯ โดยมีเจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษาของรีเจนซี่ฯ ผู้ไม่เพียงมีความรู้และเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสถานศึกษาในหลากหลายประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ อาทิ ประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และสิงคโปร์ หากแต่ยังได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาต่างๆที่เราร่วมงานด้วยอยู่เป็นประจำ และยังมีหลักสูตรเรียนภาษาจีนกลางในประเทศจีนและสิงคโปร์อีกด้วย

การศึกษาต่อต่างประเทศจำเป็นต้องใช้บริการด้านการเดินทางโดยเครื่องบิน บริการวีซ่าเข้าประเทศ และประกันการเดินทางต่างประเทศ รีเจนซี่ฯ จึงเป็นศูนย์ให้บริการที่ครบครันสำหรับนักเรียนที่กำลังไปศึกษาต่อต่างประเทศ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของนักเรียนได้มาก