ซัมเมอร์คอร์ส

ซัมเมอร์คอร์สช่วงปิดภาคเรียนเดือนเมษายน/พฤษภาคม มิถุนายน/กรกฎาคม (สำหรับนักเรียนโรงเรียนนานาชาติ) และตุลาคม