ประเทศนิวซีแลนด์

นิวซีแลนด์ (New Zealand) เป็นประเทศที่ประกอบด้วยเกาะใหญ่ 2 เกาะ รวมถึงเกาะเล็ก ๆ จำนวนหนึ่ง ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนตะวันตกเฉียงใต้ - นิวซีแลนด์มีเมืองหลวงชื่อเวลลิงตัน

ข้อมูลทั่วไป

ระบบการศึกษา

สถาบันการศึกษา

โปรโมชั่นและค่าใช้จ่าย