แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศและหลักสูตรซัมเมอร์คอร์ส

แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ หลากหลายหลักสูตรในทุกระดับชั้น ทั้งหลักสูตรภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษา มหาวิทยาลัย และหลักสูตรประกาศนียบัตรทางวิชาชีพ ที่ประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย สิงคโปร์ และจัดหลักสูตรซัมเมอร์คอร์สช่วงปิดภาคเรียน ในประเทศเจ้าของภาษาอังกฤษ เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์เดินทาง

ซัมเมอร์คอร์ส

ประเทศสิงคโปร์เป็นศูนย์กลางพาณิชย์สำคัญของโลกแห่งหนึ่ง โดยเป็นศูนย์กลางการเงินใหญ่สุดเป็นอันดับสี่และเป็นหนึ่งในห้าท่าที่วุ่นวายที่สุด เศรษฐกิจซึ่งเป็นโลกาภิวัฒน์และมีความหลากหลายอาศัยการค้าเป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิต สิงคโปร์มีรายได้ต่อหัวสูงสุดเป็นอันดับสามของโลก และได้รับการจัดอันดับสูงในแง่การศึกษา สาธารณสุขและความสามารถการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

สิงคโปร์

สหราชอาณาจักร (อังกฤษ)

สหรัฐอเมริกา

แคนาดา (Canada) เป็นประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ ติดกับสหรัฐ เป็นประเทศที่มีที่ตั้งอยู่ทางเหนือมากที่สุดของโลกและมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลก ปัจจุบันแคนาดาใช้ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยถือสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักรเป็นพระมหากษัตริย์ 

แคนาดา

ออสเตรเลีย

นิวซีแลนด์