สหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกา โดยทั่วไปเรียก สหรัฐ หรือ อเมริกา เป็นสหพันธ์สาธารณรัฐ ประกอบด้วยรัฐ 50 รัฐ และหนึ่งเขตปกครองกลาง ห้าดินแดนปกครองตนเองสำคัญ และเกาะเล็กต่าง ๆ