ท่องเที่ยวสู่ทุกจุดหมายทั่วโลกกับ Regency

รายการทัวร์หลากหลายเส้นทางทั่วโลก ไม่ว่าจะใกล้ไกล ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือใต้ ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ แอฟริกา จนถึงทัวร์ขั้วโลกเหนือใต้ และทัวร์ล่องเรือ ที่รีเจนซี่ฯ มีให้ท่านเลือกเดินทาง เพียงเลือกเส้นทาง กำหนดวันเดินทาง แล้วโทรหาเรา

ทัวร์ในประเทศ

รายการทัวร์น่าสนใจ

เอเซีย

ยุโรป

ยุโรปเหนือ-แสงเหนือ ยอดฮิต

ยุโรปตะวันออก - ยุโรปใต้

ญี่ปุ่น (มค.-กพ.2563)

ญี่ปุ่น เดือนมีนาคม 2563

ญี่ปุ่น เดือนเมษายน 2563

ล่องเรือ

ออสเตรเลีย ประเทศที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับหกของโลก มีธรรมชาติที่สวยงาม อากาศบริสุทธิ์ และมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย

นิวซีแลนด์ ประเทศที่มีทัศนียภาพงดงาม มีเอกลักษณ์โดดเด่นในเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติบริสุทธิ์ สะอาด และวิถีชีวิตที่เรียบง่าย มีธรรมเนียมประเพณีที่ผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวพื้นเมืองเข้ากับวัฒนธรรมใหม่จากโลกตะวันตกได้อย่างลงตัว

ออสเตรเลีย - นิวซีแลนด์

อเมริกา - แคนาดา

เกาหลี