ข่าวสาร

ข่าวสาร

ข่าวสารความเคลื่อนไหว

ฉลุย 18 มาตรการหนุนท่องเที่ยวไทย กรมการกงสุลมอบของขวัญ พ.ศ. 2563 เพื่อประชาชน ประเทศและดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเดินทางไปได้โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า)