โปรโมชั่น

ส่วนลดต่างๆ จาก Regency Travel & Education

แพกเกจทัวร์ เทใจไปเบตง 3 วัน 2 คืน

แอ่วเมืองเหนือเยือนเชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน (บินไทยสมายล์)

แอ่วเมืองเหนือ 3 วัน 2 คืน (ต.ค. - ธค. 63)

ล่องใต้ 4 วัน 3 คืน (ก.ย.-ต.ค. 63)

เที่ยวสุขใจ ไปพัทยา-เกาะล้าน

โปรแกรมจันทบุรี 2 วัน 1 คืน ส.ค.-ธ.ค.63

โปรแกรมชุมพร 3 วัน 2 คืน ก.ค.-ธ.ค.63

โปรแกรมสังขละ+เขื่อนศรีนครินทร์ 3 วัน 2 คืน