โปรโมชั่น

ส่วนลดต่างๆ จาก Regency Travel & Education

4 วัน 3 คืน นครสวรรค์ – กำแพงเพชร – ตาก – ลำปาง – เชียงใหม่ บินไทยสมายล์

4 วัน 3 คืน นครสวรรค์-พิษณุโลก-แพร่-น่าน บินไทยสมายล์

4 วัน 3 คืน เชียงใหม่-ปาย-แม่ฮ่องสอน บินไทยสมายล์

4 วัน 3 คืน เพชรบูรณ์ – เลย – อุดรธานี บินไทยสมายล์

4 วัน 3 คืน นครสวรรค์ – อุทัยธานี – อ่างทอง - สุพรรณบุรี เดินทางด้วยรถตู้ VIP 8 ท่าน

3 วัน 2 คืน ยะลา เบตง ปัตตานี บินไทยสมายล์

3วัน 2คืน อุดรธานี-สกลนคร-นครพนม บินไทยสมายล์

3 วัน 2 คืน ภูเก็ต - พังงา บิน กรุงเทพฯ – ภูเก็ต – กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทย สมายล์

3 วัน 2 คืน กาญจนบุรี – สังขละบุรี – ไทรโยค เดินทางด้วยรถตู้ VIP 8 ท่าน

5 วัน 4 คืน เสน่ห์สตูล x พัทลุง บินไป กลับ สุวรรณภูมิ – หาดใหญ่ – สุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยเวียตเจท

4 วัน 3 คืน เดอะตาก บินตรง ไป- กลับ แม่สอด โดย สายการบิน นกแอร์

4 วัน 3 คืน สวรรค์ ณ สมุย บินไป - กลับ สุวรรณภูมิ - สมุย - สุวรรณภูมิ โดย บางกอก แอร์เวย์ส

4 วัน 3 คืน แม่ฮ่องสอน – ปาย – ปางอุ๋ง (บินสายการบินนกแอร์)

4 วัน 3 คืน หาดใหญ่ สตูล หลีเป๊ะ บินไป กลับ สุวรรณภูมิ – หาดใหญ่ – สุวรรณภูมิ โดย Thai Viet Jet

4 วัน 3 คืน นครสวรรค์ – กำแพงเพชร – ตาก – ลำปาง – เชียงใหม่ เดินทางด้วยรถตู้ VIP 8 ท่าน / บินกลับจากเชียงใหม่ ด้วยสายการบินไทยสมายล์

4 วัน 3 คืน นครสวรรค์-พิษณุโลก-แพร่-น่าน (บินกลับจากน่าน ด้วยสายการบินไทยสมายล์)

4 วัน 3 คืน ขอนแก่น – ชัยภูมิ – เพชรบูรณ์ – เลย (บินแอร์เอเชีย)

4 วัน 3 คืน ตรัง - กระบี่ บินไป กลับ ดอนเมือง – ตรัง // กระบี่ – ดอนเมือง โดยสายการบินนกแอร์

3 วัน 2 คืน ซูเปอร์ลักซัวรี โซเนวา เกาะกูด บินไป กลับ สุวรรณภูมิ - เกาะกูด – สุวรรณภูมิ ด้วยเครื่องบินส่วนตัว