โปรโมชั่น

ส่วนลดต่างๆ จาก Regency Travel & Education

4 วัน 3 คืน นครสวรรค์ – กำแพงเพชร – ตาก – ลำปาง – เชียงใหม่ บินไทยสมายล์

(นครสวรรค์) – พาสาน – (กำแพงเพชร) – บ่อน้ำสีฟ้า – อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
(ตาก) – เขื่อนภูมิพล – (ลำปาง) – วัดพระธาตุลำปางหลวง – วัดปงสนุก – สะพานรัษฎาภิเศก
อุทยานแจ้ซ้อน – (เชียงใหม่) – สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ – ม่อนแจ่ม – ตลาดวโรรส

เริ่มต้นท่านละ 13,900 บาท

ดาวน์โหลด
- 4 วัน 3 คืน นครสวรรค์ – กำแพงเพชร – ตาก – ลำปาง – เชียงใหม่