โปรโมชั่น

ส่วนลดต่างๆ จาก Regency Travel & Education

4 วัน 3 คืน นครสวรรค์-พิษณุโลก-แพร่-น่าน บินไทยสมายล์

(นครสวรรค์) – พาสาน– วัดคีรีวงศ์
(พิษณุโลก) – พระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดพระพุทธชินราช)
(แพร่) - พระธาตุช่อแฮ – ม่อนแม่ถาง – อ่างเก็บนํ้ำแม่สาย – จุดชมวิวดอยเล็ง – วนอุทยานแพะเมืองผี
(น่าน) – บ่อเกลือ – วัดภูเก็ต – ร้านกาแฟบ้านไทลื้อและลำดวนผ้าทอ – วัดภูมินทร์
วัดพระธาตุแช่แห้ง – ซุ้มลลีลาวดี – วัดพระธาตุเขาน้อย

เริ่มต้นท่านละ 13,900 บาท

ดาวน์โหลด
- 4 วัน 3 คืน นครสวรรค์-พิษณุโลก-แพร่-น่าน