โปรโมชั่น

ส่วนลดต่างๆ จาก Regency Travel & Education

4 วัน 3 คืน เพชรบูรณ์ – เลย – อุดรธานี บินไทยสมายล์

(เพชรบูรณ์) - วัดธรรมยาน – ทุ่งกังหนั ลมเขาค้อ – น้ำตกศรีดิษฐ์ – ทุ่งแสลงหลวง
จุดชมวิวเขาตะเคียนโง๊ะ - วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว - Pino Latte – น้ำตกแก่งโสภา
(เลย) - อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า – ลานหินปุ่ม – วัดโพนชัย – พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน
พระใหญ่ภูคกงิ้ว – วัดมหาธาตุ – วัดศรีคุนเมือง – แก่งคุดคู้ – อ่างเก็บน้ำห้วยกระทิง
(อุดรธานี) - วัดสันติสนาราม – พิพิธภัณฑ์สถานบ้านเชียง - สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม

ดาวน์โหลด
- 4 วัน 3 คืน เพชรบูรณ์ – เลย – อุดรธานี