โปรโมชั่น

ส่วนลดต่างๆ จาก Regency Travel & Education

Oxford International English Schools - Global Promotions

Oxford International English Schools

Special offer available for: Thailand, Vietnam, Laos

Global Promotions – Adult courses
 

ลดค่าเล่าเรียน 20% สำหรับโรงเรียนในประเทศอังกฤษ
UK: Oxford Int'l English School (Brighton, London, Oxford) 


ลดค่าเล่าเรียน 33% สำหรับโรงเรียนในประเทศแคนาดา และสหรัฐอเมริกา
Canada: EuroCentres (Vancouver & Toronto)
USA: EuroCentres (San Diego)


สำหรับนักเรียนที่ส่งใบสมัครภายในวันที่ 30 เม.ย. 2020


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 02-2612500 ต่อ แผนกการศึกษา หรือ 089-7717536

ดาวน์โหลด
- San Diego, US - Price List
- Vancouver & Toronto, Canada - Price List
- UK - Price List