โปรโมชั่น

ส่วนลดต่างๆ จาก Regency Travel & Education

5 วัน 4 คืน เสน่ห์สตูล x พัทลุง บินไป กลับ สุวรรณภูมิ – หาดใหญ่ – สุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยเวียตเจท

พัทลุง - บึงบัวแดง - พระอาทิตย์ตก ยอยักษ์ปากประ - นาโปแก - ชมวิวควนนกเต้น - ถ้ำเลสเตโกดอน
ถ้ำภูผาเพชร - ปราสาทหินพันยอด (เกาะเขาใหญ่) - เกาะหลีเป๊ ะ - ดำน้ำชมปะการัง - เกาะอาดัง - เกาะราวี
เกาะหินงาม - เกาะยาง - ร่องน้ำจาบัง - หาดทรายขาว - หาดใหญ่

ราคาเริ่มต้น 27,900 บาท

ดาวน์โหลด
- 5 วัน 4 คืน เสน่ห์สตูล x พัทลุง