โปรโมชั่น

ส่วนลดต่างๆ จาก Regency Travel & Education

4 วัน 3 คืน สวรรค์ ณ สมุย บินไป - กลับ สุวรรณภูมิ - สมุย - สุวรรณภูมิ โดย บางกอก แอร์เวย์ส

เกาะสมุย – วัดพระใหญ่ – วัดแหลมสุวรรณาราม – หาดเฉวง – จุดชมวิวเกาะลาด

น้ำตกหน้าเมือง – ศาลเจ้ากวนอู – หินตา หินยาย – เจดีย์วัดเขาหัวจุก

ล่องเรือสู่เกาะแตน และเกาะมัดสุม (เกาะหมูป่า)

ราคาเริ่มต้น 29,900 บาท

ดาวน์โหลด
- 4 วัน 3 คืน สวรรค์ ณ สมุย