โปรโมชั่น

ส่วนลดต่างๆ จาก Regency Travel & Education

4 วัน 3 คืน นครสวรรค์ – กำแพงเพชร – ตาก – ลำปาง – เชียงใหม่ เดินทางด้วยรถตู้ VIP 8 ท่าน / บินกลับจากเชียงใหม่ ด้วยสายการบินไทยสมายล์

(นครสวรรค์) – พาสาน – (กำแพงเพชร) – บ่อน้ำสีฟ้า – อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

(ตาก) – เขื่อนภูมิพล – (ลำปาง) – วัดพระธาตุลำปางหลวง – วัดปงสนุก – สะพานรัษฎาภิเศก 

อุทยานแจ้ซ้อน – (เชียงใหม่) – สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ – ม่อนแจ่ม – ตลาดวโรรส

ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท

ดาวน์โหลด
- 4 วัน 3 คืน นครสวรรค์ – กำแพงเพชร – ตาก – ลำปาง – เชียงใหม่