โปรโมชั่น

ส่วนลดต่างๆ จาก Regency Travel & Education

โปรแกรมชุมพร 3 วัน 2 คืน ก.ค.-ธ.ค.63

“เที่ยวสุขใจไปชุมพร”
เที่ยวเมืองชุมพร 3 วัน 2 คืน
เขามัทรี – ดำน้ำทะเลชุมพร – ศาลกรมหลวงฯ ณ หาดทรายรี
ที่พัก โรงแรม มรกต ชุมพร (เมืองชุมพร) 2 คืน 
ฟรี!! หน้ากากอนามัยแบบผ้า และบริการเจลแอลกอฮอล์บนรถ

ดาวน์โหลด
- โปรแกรมชุมพร 3 วัน 2 คืน ก.ค.-ธ.ค.63