อัลบั้มรูปภาพ

ซัมเมอร์คอร์สประเทศสิงคโปร์ สถาบัน SAA มีนาคม 2561

ภาพน้องๆ และความประทับใจจากกรุ๊ปซัมเมอร์คอร์สประเทศสิงคโปร์ ที่สถาบัน SAA เดือนมีนาคม  2561