กลับไปยังหน้าแรก

วีซ่า : นิวซีแลนด์(New Zealand)

เอกสารในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวและนักเรียนที่เรียนไม่เกิน 3 เดือน

 

เอกสารการยื่นขอวีซ่านักเรียน ประเทศนิวซีแลนด์

* กรณีนักเรียนเปลี่ยนโรงเรียน ขอแนะนำให้นำผลการเรียน โรงเรียนเดิมมาแสดงด้วย การยื่นใบสมัครนักเรียนไม่จำเป็น ต้องมายื่นใบสมัครด้วยตนเอง แต่หากเจ้าหน้าที่สงสัย อาจจะเรียกสัมภาษณ์เป็นรายๆไป วีซ่าจะออกให้แก่ผู้สมัครที่มีเอกสาร ครบถ้วนภายในวันทำการถัดไป ใบสมัครขอวีซ่า ใบรับรอง ด้านการเงิน แบบฟอร์มตรวจโรค ขอรับได้ที่สถานทูต ในระหว่างวันและเวลาทำการ อนึ่งท่านสามารถขอแบบฟอร์ม วีซ่าประเภทต่างๆ ผ่านทางอินเตอร์เน็ตที่ Web Site ของสำนักงานตรวจ คนเข้าเมืองนิวซีแลนด์ที่ www.immigration.govt.nz

สถานที่ตรวจร่างกาย https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/apply-for-a-visa/tools-and-information/tools/panel-physicians​

Bangkok 

Bangkok Nursing Home (BNH),

9/1, Convent Road, Silom Bangkok 10500 
Phone: +66 2 686 2700 
Fax: +66 2 632 0577-79 

Bangkok General Hospital 

2 Soi Soon Vichai 7, New Phetchburi Road, Bangkok 10310 
Phone: +66 2 310 3000 
Fax: + 66 2 310 3335 


International Organization for Migration (IOM) Bangkok,

8th Floor, Kasemkij Building 120 Silom Road, Bangrak, Bangkok 10500 
Phone: +66 2 234 7950 (7951, 7952, 7953, 7954, 7955) 
Fax: +66 2 234 7956 

 

Chiangmai 
 

Chiangmai Ram Hospital

8 Boonruangrit Road, A. Muang, Chiangmai 50200 
Phone: +66 53 920 300 
Fax: +66 53 224 880 


Phuket 


Wellness Center, Bangkok Hospital Phuket

2/1 Hongyok utis Road, Taladyai, Muang, Phuket 83000 
Phone: +66 76 25 4421 
Fax: +66 76 25 4421 extension 1351 

 

 

Udon Thani 
 

Aek Udon International Hospital,

555/5 Posri Road, Amphur Muang, Udonthani 41000 
Phone: +66 42 342 555 
Fax: +66 42 341 033 

 

เอกสารสำหรับตรวจร่างกาย
- หนังสือเดินทางเล่มจริง
- รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้วจำนวน 3 รูป

 

ศูนย์รับยื่นวีซ่านิวซีแลนด์ New Zealand Visa Application Centre - Thailand
140/41 (19 D), ITF Tower, 19 Floor
Silom Road, Suriyawongse, Bangrak
Bangkok, Thailand 10500

Telephone: +662 236 7138

Fax: +662 236 7142
Email: ttsbangkoknz@ttsvisas.com
Website: https://www.ttsnzvisa.com/th/en/Home

Office hours: Monday to Friday 8:30am to 4:00pm
Call centre hours: Monday to Friday 8:30am to 4:00pm.

Fees
The VAC will charge a visa service fee for each application.
Service fee - Thailand: NZ$32.20 (800 Baht, US$27)
The service fee should be submitted along with the relevant visa application fee.

ค่าธรรมเนียมวีซ่า https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/apply-for-a-visa/tools-and-information/tools/office-and-fees-finder​

 

สถานทูตนิวซีแลนด์
ตึกเอ็มไทยทาวเวอร์ ชั้น 14 ออลซีซั่นเพลส 
87 ถนนวิทยุ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร: 02-254-2530 
โทรสาร: 02-253-9045
Web Site: www.immigration.govt.nz
Check list  https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas​

 

Last update: 29/08/2018

HEADLINE
ย้อนกลับ
Regency Travel & Education Co.,Ltd
โทรศัพท์ : +66(0) 2261 2500
โทรสาร: +66(0) 2261 2484
อีเมล : education@regencytraveledu.com
travel@regencytraveledu.com
Copyright © 2016 Regency Travel & Education Co.,Ltd All Rights Reserved