• "/>
  • "/>
  • "/>
  • "/>
  • "/>
  • "/>
  • "/>
  • "/>
  • "/>
กลับไปยังหน้าแรก

Promotion from GEOS & Sprachcaffe

Detail

สำหรับหลักสูตรภาษาอังกฤษในประเทศ Malta, UK, USA, Canada, France, Germany, Spain, Morocco, Italy & China

For enrollments received by 30th of November 2018. สำหรับผู้สมัครเรียนภายใน 30 พ.ย. 2018

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-2612500 แผนกการศึกษา หรืออีเมล์ education@regencytraveledu.com

 

Regency Travel & Education Co.,Ltd
โทรศัพท์ : +66(0) 2261 2500
โทรสาร: +66(0) 2261 2484
อีเมล : education@regencytraveledu.com
travel@regencytraveledu.com
Copyright © 2016 Regency Travel & Education Co.,Ltd All Rights Reserved