เที่ยวอเมริกา - แคนาดา

เที่ยวอเมริกา - แคนาดา

จอง

อเมริกาตะวันตก 10 วัน

ราคาทัวร์ 99,900 บาท : วันที่ 14-23 ก.พ. / 20-29 มี.ค. / 24 เม.ย.- 3 พ.ค. / 18-27 ก.ย. / 9-18 ต.ค. / 16-25 ต.ค. 63
ราคาทัวร์ 103,900 บาท : วันที่ 25 ธ.ค.62 - 3 ม.ค. 63 (ปีใหม่)/ 9-18 เม.ย. / 10-19 เม.ย.63

ดาวน์โหลดข้อมูล อเมริกาตะวันตก 10 วัน 
ลอสแอนเจลิส – ฮอลลีวูด & ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ – ลาสเวกัส – อุทยานแห่งชาติไบรซ์แคนยอน – อุทยานแห่งชาติแอนทีโลปแคนยอน – แกรนด์แคนยอน – เฟรสโน – อุทยานแห่งชาติโยซิมีติ –  ซานฟรานซิสโก – ล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก – นั่งรถรางเที่ยวชมเมือง – ช้อปปิ้งเอาท์เล็ท
กำหนดการเดินทาง : 
(ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน สายการบินระหว่าง EVA และ Cathay Pacific แต่โปรแกรมการท่องเที่ยวเหมือนเดิม)