ญี่ปุ่น เดือนมีนาคม 2563

ญี่ปุ่น เดือนมีนาคม 2563

จอง

TOKYO EXCITING 5 DAYS 3 NIGHTS (J03_4)

วันที่ 13 - 17 มีนาคม 2563

ดาวน์โหลดข้อมูล นาริตะ – ศาลเจ้าฮาโกเน่ – สวนสตรอเบอร์รี่ – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – ทะเลสาบยามานาคะโกะ – คาวาโกเอะ – ย่านคาชิยะโยโกโช – โตเกียว – ย่านชินจูกุ – **อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโตเกียว หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียว ดิสนีย์แลนด์ เดินทางโดยรถไฟ (ผู้ใหญ่ชำระเพิ่มท่านละ 3,000 บาท / เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีชำระเพิ่มท่านละ 2,400 บาท ) – นาริตะ – วัดนาริตะ – ห้างอิออน 

TAKAYAMA HERITAGE 6 DAYS 4 NIGHTS (J05_7)

วันที่ 6 - 11 มีนาคม 2563

ดาวน์โหลดข้อมูล กุโจ – ทำอาหารจำลอง – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ (จุดชมวิวชิโรยามะ) – ทาคายาม่า – ตลาดเช้าทาคายาม่า – ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ – มัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโมโต้ – อิเคะโนะไทระ – อิเคะโนะไทระ สโนว์พาร์ค (Free Sled) – สวนสตรอเบอร์รี่ – โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต – ทะเลสาบยามานาคะโกะ – โอชิโนะฮักไก – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – วัดอาซากุสะ – ห้างอิออน 

จอง
จอง

OSAKA TAKAYAMA TOKYO 7 DAYS 5 NIGHTS (J05_10)

วันที่ 31 มีนาคม - 6 เมษายน 2563

ดาวน์โหลดข้อมูล โอซาก้า – เกียวโต – อาราชิยาม่า – สะพานโทเก็ทสึเคียว – ป่าไผ่ วัดเท็นริวจิ (ชมสวน) – นาบานาโนะ ซาโตะ (TULIP + ILLUMINATION) – ยคไคจิ – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ (จุดชมวิวชิโรยาม่า) – ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ – ทาคายาม่า – นั่งกระเช้าขึ้นเขาชินโฮทากะ ** ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ** – มัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโมโต้ – อิเคะโนะไทระ – สวนผลไม้สตรอเบอร์รี่ ** ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ** – โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต – โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกียวสกายทรี (ชมวิวชั้น TEMBO DECK)  – สวนสาธารณะริมฝั่งแม่นํ้าซุมิดะ (ชมซากุระ) ** ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ** – ย่านชินจูกุ – นาริตะ – วัดนาริตะ – ห้างอิออน 

TAKAYAMA HERITAGE 6 DAYS 4 NIGHTS (J05_11)

วันที่ 20 - 25 มีนาคม 2563

ดาวน์โหลดข้อมูล นาโกย่า – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ (จุดชมวิวชิโรยาม่า) – ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ – ทาคายาม่า – นั่งกระเช้าขึ้นเขาชินโฮทากะ ** ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ** มัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านใน) – อิเคะโนะไทระ – สวนสตรอเบอร์รี่ – เจดีย์ชูเรโตะ – โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต – อิสึ – พระใหญ่แห่งเมืองคามาคุระ – โตเกียว – ย่านชินจูกุ – วัดอาซะกุสะ – โตเกียวสกายทรี (ด้านนอก) – ชมซากุระที่ สวนสาธารณะริมฝั่งแม่นํ้าซุมิดะ ** ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ** 

จอง
จอง

KANSAI EXCITING 6 DAYS 4 NIGHTS (J06_4)

วันที่ 17 - 22 มีนาคม 2563

ดาวน์โหลดข้อมูล โอซาก้า – สะพานอะคาชิไคเคียว (ด้านนอก) – ปราสาทฮิเมจิ (เข้าชม) –    หมู่บ้านอาริมะออนเซ็น (แช่ออนเซ็นเท้า) – โกเบ – เกียวโต – อาราชิยาม่า – สะพานโทเก็ทสึเคียว – วัดเท็นริวจิ  (ชมสวน) –  ป่าไผ่ – วัดคิโยมิสึ – ย่านฮิกาชิยาม่า – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ  – โอซาก้า – อควาเรียม ไคยูคัง – ย่านชินไซบาชิ – ช้อปปิ้งใจกลางเมืองโอซาก้า หรือซื้อทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เดินทางเองโดยรถไฟ ( ผู้ใหญ่ชำระเพิ่มท่านละ 3,000 บาท, เด็กต่ำกว่า 12 ปีชำระเพิ่มท่านละ 2,400 บาท ) – ตลาดคุโรมง –  ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ท 

WOW PANORAMA 7 DAYS 5 NIGHTS (J10_4)

วันที่ 23 - 29 มีนาคม 2563

ดาวน์โหลดข้อมูล โอซาก้า – ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ – ปราสาทโอซาก้า (เข้าชม) – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – มิเอะ – นาบานาโนะ ซาโตะ (Begonia Garden+Illumination) – โตโยต้า – ทะเลสาบฮามานะ –  สวนสตรอเบอร์รี่ ( ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ) – พิพิธภัณฑ์ภูเขาไฟฟูจิ เวิร์ลเฮอร์ริเทจเซ็นเตอร์ – โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต – ทะเลสาบคาวากุชิโกะ – คาวากุจิโกะ  – เจดีย์ชูเรโตะ – โตเกียว – ย่านชินจูกุ – *** อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโตเกียว หรือ ซื้อทัวร์เสริม โตเกียวดิสนีย์แลนด์  เดินทางโดยรถไฟ ( ผู้ใหญ่ชำระเพิ่มท่านละ 3,000 บาท, เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีชำระเพิ่มท่านละ  2,400 บาท) *** – สวนอูเอโนะ (ชมซากุระ) ** ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ **  – ห้างอิออน 

จอง
จอง

SENDAI SPRING ONSEN 6 DAYS 4 NIGHTS (J12_4)

วันที่ 31 มีนาคม - 5 เมษายน 2563

ดาวน์โหลดข้อมูล เซนได – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ อุมิโนะโมริ – สวนสตรอเบอร์รี่ ** ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ** – อาชิโนะมากิออนเซ็น – หมู่บ้านโบราณโออุจิจูกุ – ปราสาทสึรุกะ ( ชมด้านใน ) – เจดีย์ซาซะเอโดะ – เท็นโดะ – หมู่บ้านกินซังออนเซ็น – เซนได – วัดไดคังนอน (ด้านนอก)  จุดที่ตั้งปราสาทอาโอบะ – ย่านอิจิบังโจ – เซนได – ตลาดเช้าเซนได – มัตสึชิม่า – ล่องเรือชมอ่าวมัตสึชิมะ – วัดซุยกันจิ – เซนได – มิตซุยเอ้าท์เล็ต ปาร์ค เซนได พอร์ท 

TOKYO TOHOKU 7 DAYS 4 NIGHTS (J30_3)

วันที่ 23 - 29 มีนาคม 2563

ดาวน์โหลดข้อมูล นาริตะ – พระพุทธรูป อุชิคุ ไดบุทสึ (ลิฟท์) – นิกโก้ สะพานชินเคียว – ศาลเจ้าโทโชกุ – คินูกาว่า – ฟุคุชิม่า – หมู่บ้านโออุจิจูคุ – จุดชมวิวรถไฟสายทาดามิ – ปราสาทสึรุกะ – อินาวะชิโระ – สวนสตรอเบอร์รี่  – หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ – เซนได – จุดที่ตั้งปราสาทอาโอบะ – ช้อปปิ้งย่านอิจิบังโจ – หมู่บ้านกินซังออนเซ็น – เซนได ไดแคนนอน (ด้านนอก) – มิตซุยเอ้าท์เล็ต ปาร์ค เซนได พอร์ท – นั่งรถไฟชินคันเซ็น (เซนได – โตเกียว) – สวนชินจูกุเกียวเอน (ชมซากุระ) **ขึ้นกับสภาพอากาศ** – ช้อปปิ้งชินจูกุ 

จอง
จอง

HOKKAIDO SNOWLAND 6 DAYS 4 NIGHTS (JP02_6)

วันที่ 10 - 15 มีนาคม 2563

ดาวน์โหลดข้อมูล ชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – นิกเซ่มารีนพาร์ค – นั่งกระเช้าชมฟาร์มหมี – จิโกกุดานิ – ลานหิมะนอร์ท สโนว์แลนด์ (กิจจกรรม Snow Tube + Snow Rafting) – ช้อปปิ้งมิตซุย เอ้าท์เล็ต – ซัปโปโร – พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร – โอตารุ – คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ำโบราณ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ซัปโปโร – หมู่บ้านช็อกโกแลต อิชิยะ (ด้านนอก) – ช้อปปิ้งย่านทานุกิ – ซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ตลาดปลา – ทำเนียบรัฐบาลเก่า (ด้านนอก) – หอนาฬิกา (ด้านนอก) – ชิโตเซ่ – อิออน มอลล์

PANORAMA SAKURA 6 DAYS 4 NIGHTS (J02_4)

วันที่ 30 มีนาคม - 4 เมษายน 2563

ดาวน์โหลดข้อมูล โอซาก้า – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – มิเอะ – นาบานาโนะ ซาโตะ ( Tulip + Illumination ) – โตโยต้า – โอกาซากิ – ปราสาทโอกาซากิ(ชมซากุระ) – สวนสตรอเบอร์รี่ สะพานแขวนมิชิม่า สกายวอร์ค – ทะเลสาบยามานาคะโกะ – โอชิโนะฮักไก – คามาคุระ –  พระพุทธรูปไดบุทสึ – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – *** อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโตเกียว หรือ ซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์  เดินทางโดยรถไฟ ( ผู้ใหญ่ชำระเพิ่มท่านละ 3,000 บาท, เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีชำระเพิ่มท่านละ  2,400 บาท) *** – วัดอาซะกุสะ – หอคอยโตเกียวสกายทรี ( ถ่ายภาพด้านนอก ) สวนสาธารณะริมฝั่งแม่นํ้าสุมิดะ ( ชมซากุระ ) – ห้างอิออน

จอง
จอง

PANORAMA 6 DAYS 4 NIGHTS (J02_5)

วันที่ 29 มีนาคม - 3 เมษายน 2563

ดาวน์โหลดข้อมูล โอซาก้า – อาราชิยาม่า – สะพานโทเก็ทสึเคียว – วัดเท็นริวจิ – ป่าไผ่ – รถไฟสายธรรมชาติ (อาราชิยาม่า – คาเมโอกะ) – ฮามามัตสึ – เทศกาลดอกไม้ Hamamatsu Flower Park (ดอกทิวลิป+ซากุระ) – สวนสตรอเบอร์รี่ – โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต – ทะเลสาบยามานาคะโกะ – หุบเขาโอวาคุดานิ (รถบัส) – ล่องเรือทะเลสาบอาชิโตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – *** อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโตเกียว หรือ ซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์  เดินทางโดยรถไฟ ( ผู้ใหญ่ชำระเพิ่มท่านละ 3,000 บาท, เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีชำระเพิ่มท่านละ  2,400 บาท) *** – สวนจิโดริกะฟุจิ (ชมซากุระ) – ห้างอิออน 

OSAKA - TAKAYAMA TOKYO 7 DAYS 5 NIGHTS (J01_4)

วันที่ 23 - 29 มีนาคม 2563

ดาวน์โหลดข้อมูล โอซาก้า – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคะคุจิ – มิเอะ – นาบานาโนะ ซาโตะ (Begonia Garden+Illumination) – นาโกย่า – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ (จุดชมวิวชิโรยาม่า) – ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ – ทาคายาม่า – ตลาดเช้าทาคายาม่า – มัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโมโต้ – สวนสตรอเบอร์รี่ – คาวากุจิโกะ – ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – เจดีย์ชูเรโตะ โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – *** อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโตเกียว หรือ ซื้อทัวร์เสริม โตเกียวดิสนีย์แลนด์  เดินทางโดยรถไฟ ( ผู้ใหญ่ชำระเพิ่มท่านละ 3,000 บาท, เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีชำระเพิ่มท่านละ  2,400 บาท) *** – สวนอูเอโนะ (ชมซากุระ) ** ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ** – ห้างอิออน

จอง
จอง

HOKKAIDO WINTER 6 DAYS 4 NIGHTS (J04_2)

วันที่ 9 - 14 มีนาคม 2563

ดาวน์โหลดข้อมูล ชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – นิกเซ่มารีนพาร์ค – หมู่บ้านดาเตะจิไดมูระ – โนโบริเบทสึ – หุบเขาจิโกคุดานิ – คิโรโระ สกีรีสอร์ท ( Snow Park, Banana Boat, Mini Snow Mobile, Snow Rafting รวมค่า Shuttle Bus ) – โอตารุ – คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ำโบราณ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีถนนซาไกมาจิ – ซัปโปโร – โรงงานช็อกโกแลต อิชิยะ ( ด้านนอก ) – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ยอดเขาโมอิวะ ( นั่งกระเช้า และ มินิเคเบิลคาร์ ) – ซัปโปโร – ตลาดปลานิโจ – เนินพระพุทธเจ้า – มิตซุย เอ้าท์เล็ต – ย่านทานุกิ

KYUSHU HUIS TEN BOSCH 6 DAYS 4 NIGHTS (J07_5)

วันที่ 24 - 29 มีนาคม 2563

ดาวน์โหลดข้อมูล ฟุคุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – เบปปุ – จิโกกุ เมกุริ (ชมบ่อทะเลและบ่อเลือด) – อบทรายร้อน – เบปปุ – ยูฟุอิ – หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล – มิยาซากิ – ช่องเขาทาคาชิโฮ – คุมาโมโต้ – ซากะ – ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ – ซาเซโบะ –  สวนสนุกเฮาส์เทนบอช ** ชมเทศกาลทิวลิป + Kingdom of Light ** – สวนสตรอเบอร์รี่ – ปราสาทเก่าฟุกุโอกะ – สวนสาธารณะมาอิซุรุ (ชมซากุระ) ** ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ** – ช้อปปิ้งย่านเทนจิน

จอง
จอง

HOKKAIDO HAKODATE 7 DAYS 5 NIGHTS (J13_2)

วันที่ 30 มีนาคม - 6 เมษายน 2563

ดาวน์โหลดข้อมูล ชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – นิกเซ่มารีนพาร์ค – หมู่บ้านดาเตะจิไดมูระ – จิโกกุดานิ – โนโบริเบทสึ – ฮาโกดาเตะ – หอคอยโกะเรียวคะคุ (ชมสวนรูปดาว) – โมโตะมาชิ – โกดังอิฐแดง – จุดชมวิวยอดเขาฮาโกดาเตะ (นั่งกระเช้าไฟฟ้า) – ฮาโกดาเตะ – ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – โทยะ – นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาอุสึ ฟาร์มหมีสีน้ำตาลโชวะชินซาน – คิโรโระ สกีรีสอร์ท (Snow Park, Banana Boat, Mini Snow Mobile, Snow Rafting ** ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ** และรวมค่า Shuttle Bus) – โอตารุ – คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ำโบราณ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ซัปโปโร – หมู่บ้านช็อกโกแลต อิชิยะ (ด้านนอก)  – ศาลเจ้าฮอกไกโด – มิตซุย เอ้าท์เล็ต – ช้อปปิ้งทานุกิ

BEST 4 ONSEN 6 DAYS 4 NIGHTS (J28_1)

วันที่ 31 มีนาคม - 5 เมษายน 2563

ดาวน์โหลดข้อมูล นาโกย่า – ชมซากุระริมแม่น้ำยามาซากิกาวะ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – ศาลเจ้าอาสึตะ – นาบานาโนะ ซาโตะ – ชิมะ – เกาะไข่มุกมิกิโมโตะ (ชมโชว์เก็บหอยมุกของอามะ) *ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ* – ศาลเจ้าอิเสะ – ถนนโอฮาไรมาจิ – คัตสึอุระ – ศาลเจ้าคุมาโนะนาชิ – ชมเจดีย์วัดเซกันโตจิ และน้ำตกนาชิ – หน้าผาซันดันเบกิ และถ้ำซันเบกิ – ชิราฮามะ – เกาะเอ็งเก็ตทสึโตะ – สวนสตรอเบอร์รี่ – สถานีรถไฟแมวทามะ (นั่งรถไฟขบวนพิเศษ) – โอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ปราสาทโอซาก้า – ตลาดคุโรมง 

จอง
จอง

HOKKAIDO WINTER 6 DAYS 4 NIGHTS (J04_3)

วันที่ 20 - 25 มีนาคม 2563

ดาวน์โหลดข้อมูล ชิโตเซ่ – Doraemon WakuWaku Sky Park – โนโบริเบทสึ – นิกเซ่มารีนพาร์ค – หุบเขาจิโกคุดานิ – นิเซโกะ – ฮิลตัน นิเซโกะ สกีรีสอร์ท (Gondola + Snow Activity เช่น Snow Rafting Snow Mobile และ Snow Sled *** ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – โอตารุ – คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ำโบราณ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี –  ถนนซาไกมาจิ – ซัปโปโร – หมู่บ้านช็อกโกแลต อิชิยะ (ด้านนอก) – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ตลาดปลานิโจ – เนินพระพุทธเจ้า – มิตซุย เอ้าท์เล็ต – ย่านทานุกิ

TAKAYAMA SAKURA 7 DAYS 4 NIGHTS (J05_6)

วันที่ 25 - 31 มีนาคม 2563

ดาวน์โหลดข้อมูล นาโกย่า – ศาลเจ้าอัตสึตะ – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ (จุดชมวิวชิโรยามะ) – ทาคายาม่า – ตลาดเช้าทาคายาม่า – ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ – มัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโมโต้ – อิเคโนะไทระ – สวนสตรอเบอร์รี่ – เจดีย์ชูเรโตะ – โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต – ยามานาคะโกะ – โอชิโนะฮักไก – คามาคุระ – หลวงพ่อโตคามาคุระ –โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – วัดอาซะกุสะ – โตเกียวสกายทรี (ด้านนอก) – ชมซากุระริมแม่น้ำสุมิดะ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – ชมซากุระที่สวนอุเอโนะ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้

จอง
จอง

PANORAMA FIRST SPRING 7 DAYS 4 NIGHTS (JP01_1)

วันที่ 25 - 31 มีนาคม 2563

ดาวน์โหลดข้อมูล โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ – เจดีย์ชูเรโตะ – ยามานาชิ – โอชิโนะฮักไก – สวนสตรอเบอร์รี่ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ย่านซาคาเอะ – ศาลเจ้าอัตสึตะ – แจ๊สดรีม  เอ้าท์เล็ต – โอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – *** อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโอซาก้า หรือซื้อทัวร์เสริมสวนสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เดินทางโดยรถไฟ (ผู้ใหญ่เพิ่มท่านละ 3,000 บาท, เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี เพิ่มท่านละ  2,400 บาท)  *** – โอซาก้า – ตลาดปลาคุโรมง – ปราสาทโอซาก้า (เข้าชมด้านใน) – ศาลเจ้าสุมิโยชิ – อิออน มอลล์

SENDAI - NIKKO 6 DAYS 3 NIGHTS (JP01_3)

วันที่ 25 - 30 มีนาคม 2563

ดาวน์โหลดข้อมูล นาริตะ – วัดนาริตะซัน – อิบารากิ – อุชิคุ ไดบุทสึ – ฟุคุชิมะ – ซุมิกาวะ สโนว์ ปาร์ค ( Snow Sled *ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ*) –เซนได – ซากปราสาทอาโอบะ – ย่านอิจิบังโจ –  หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ – ไอสึวากามัตสึ – โรงกลั่นสาเกซูเอฮิโระ – โออุจิจูกุ – คินูกาว่า – นิกโก้ – กระเช้าลอยฟ้าอะเคจิไดระ ( นั่งกระเช้าขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ )  – ทะเลสาบชูเซนจิ – โตเกียว  – ย่านชินจูกุ

จอง
จอง

TAKAYAMA KYOTO 6 DAYS 4 NIGHTS (JP08_1)

วันที่ 17 - 22 มีนาคม 2563

ดาวน์โหลดข้อมูล นาโกย่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – เมืองเก่าซันมาชิซูจิ  – ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า – อาคารทาคายาม่า จินยะ – นาโกย่า – ย่านซาคาเอะ – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – วัดคิโยมิสึ – มิเอะ – นาบานา โนะซาโตะ (การแสดงไฟในฤดูหนาว) – นาโกย่า – วัดนิตไตจิ – วัดโอสุคันนอน – ย่านร้านค้าโอสุ – สวนผลไม้ ( สตรอเบอร์รี่ **ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ** ) – ห้างอิออน

PANORAMA FIRST SRPING 6 DAYS 4 NIGHTS (JP09_2)

วันที่ 25 - 30 มีนาคม 2563

ดาวน์โหลดข้อมูล โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า ( ด้านใน ) – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – มิเอะ – นาบานะโนะ ซาโตะ ( การแสดงไฟในฤดูหนาว ) – ฮามามัตสึ – เก็บสตรอเบอร์รี่ ( ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ) โรงงานผลิตขนมอุนางิพาย – โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต – โอชิโนะ ฮักไก – กระเช้าคาจิคาจิ ( นั่งกระเช้า ) – เจดีย์ชูเรโตะ – โตเกียว – โอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ – โตเกียวสกายทรี ( ขึ้นจุดชมวิวสูง 350 เมตร ) – วัดอาซะกุสะ – ศาลเจ้าเมจิ – ย่านชินจูกุ – โตเกียว – วัดนาริตะซัน – ห้างอิออน

จอง
จอง

CLASSIC WINTER UME BLOSSOM SUZUKA FOREST 6 DAYS 4 NIGHTS [JL]

วันที่ 20-25 มีนาคม 2563

ดาวน์โหลดข้อมูล โอซาก้า - ศาลเจ้าสุมิโยชิ - ปราสาทโอซาก้า (ภายใน) - อิสระช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ - มิเอะ - ยูโนยามะ - สวนซุซุกะโนโมริ ชมความงามของดอกบ๊วย - ภูเขาโกะไซโชะ (กระเช้าไฟฟ้า) - ช้อปปิ้ง นางาชิม่า แจ๊ส ดรีม มิทสึอิ เอ้าท์ - เมืองนาโกย่า - ร้านกาแฟสุดชิค THE CUPS SAKAE - วัดโทกันจิ - เมืองฮามามะทสึ - เมืองฟูจิเอดะ - เก็บผลไม้สดสวนสตรอว์เบอร์รี่ - เมืองอิซุโนะคุนิ - อิซุโนะคุนิ พาโนรามา พาร์ค (กระเช้าไฟฟ้า) - อิซุ - ทะเลสาบคาวาคูจิโกะ - ชมความงดงามของภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - มหานครโตเกียว - อิสระช้อปปิ้งย่านชิบุย่า - เมืองเซตากายะ - วัดโกโทคุจิ (ถ่ายรูปแมวกวักนำโชค) - นาริตะ - อิสระช้อปปิ้งอิออนมอลล์