ยุโรปตะวันออก - ยุโรปใต้

โปรแกรมเที่ยวยุโรปหลากหลายเส้นทาง

จอง

แกรนด์โปแลนด์ 10 วัน 8 คืน (บินเข้ากดังส์ – บินออกวอร์ซอว์ ไม่ย้อนเส้นทางไปมา)

ราคาเดียว... 69,900 บาท : วันที่ 26 ก.ย. – 5 ต.ค. / 10-19 ต.ค./ 17-26 ต.ค.* 2563

ดาวน์โหลดข้อมูล กดังส์ – มัลบอร์ก – โทรุน – พอซนัน – วรอตสวัฟ – คราคูฟ – เหมืองเกลือวิลลิกซ์กา – ค่ายกักกันเอาสช์วิตช์ – เซสซอว์ - ลับบลิน – วอร์ซอว์ – พระราชวังลาเซียนกี้ – พระราชวังหลวง