เที่ยวทัวร์ในประเทศ มีหลายเส้นทางให้เลือก  สนใจจองได้เลยค่ะ

จอง

4 วัน 3 คืน นครสวรรค์-พิษณุโลก-แพร่-น่าน บินไทยสมายล์

26-29 มี.ค. / 23-26 เม.ย. / 7-10 พ.ค. / 21-24 พ.ค./ 11-14 มิ.ย. /25-28 มิ.ย.

ดาวน์โหลดข้อมูล (นครสวรรค์) – พาสาน– วัดคีรีวงศ์
(พิษณุโลก) – พระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดพระพุทธชินราช)
(แพร่) - พระธาตุช่อแฮ – ม่อนแม่ถาง – อ่างเก็บนํ้ำแม่สาย – จุดชมวิวดอยเล็ง – วนอุทยานแพะเมืองผี
(น่าน) – บ่อเกลือ – วัดภูเก็ต – ร้านกาแฟบ้านไทลื้อและลำดวนผ้าทอ – วัดภูมินทร์
วัดพระธาตุแช่แห้ง – ซุ้มลลีลาวดี – วัดพระธาตุเขาน้อย เริ่มต้นท่านละ 13,900 บาท