เที่ยวทัวร์ในประเทศ มีหลายเส้นทางให้เลือก  สนใจจองได้เลยค่ะ

จอง

4 วัน 3 คืน เดอะตาก บินตรง ไป- กลับ แม่สอด โดย สายการบิน นกแอร์

19-22 มี.ค. 64 / 2-5 เม.ย. 64

10 – 13 เม.ย. 64 / 11-14 เม.ย. 64 / 1-4 พ.ค. 64

ดาวน์โหลดข้อมูล แม่สอด – วัดไทยวัฒนาราม - ธูปหอมอัมพัน – KASA CUP – อโรคยาศาลโป่งคำราม
อุ้มผาง ถนนลอยฟ้า 1,219 โค้ง - วัดป่าสักวปิ ัสสนา - วัดหนองหลวง - ล่องเรือยางชมธรรมชาติ -นํ้ำตกทีลอซู - ดอยหัวหมด – ถ้ำสีฟ้ า – ไรเ่ตยะวรรณ - มะลิวานคาเฟ่ ราคาเริ่มต้น 16,800 บาท

5 วัน 4 คืน เสน่ห์สตูล x พัทลุง บินไป กลับ สุวรรณภูมิ – หาดใหญ่ – สุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยเวียตเจท

4-8 มี.ค. 64 / 18-22 มี.ค. 64 / 25-29 มี.ค. 64 / 2-6 เม.ย. 64 / 10-14 มิ.ย.

9-13 เม.ย. 64 / 12-16 เม.ย. 64 / 13-17 เม.ย. 64 / 1-5 พ.ค. 64

ดาวน์โหลดข้อมูล พัทลุง - บึงบัวแดง - พระอาทิตย์ตก ยอยักษ์ปากประ - นาโปแก - ชมวิวควนนกเต้น - ถ้ำเลสเตโกดอน
ถ้ำภูผาเพชร - ปราสาทหินพันยอด (เกาะเขาใหญ่) - เกาะหลีเป๊ ะ - ดำน้ำชมปะการัง - เกาะอาดัง - เกาะราวี
เกาะหินงาม - เกาะยาง - ร่องน้ำจาบัง - หาดทรายขาว - หาดใหญ่ ราคาเริ่มต้น 27,900 บาท

จอง
จอง

3 วัน 2 คืน ซูเปอร์ลักซัวรี โซเนวา เกาะกูด บินไป กลับ สุวรรณภูมิ - เกาะกูด – สุวรรณภูมิ ด้วยเครื่องบินส่วนตัว

24 – 26 มกราคม / 14-16 กุมภาพันธ์ / 14-16 มีนาคม 2564

ดาวน์โหลดข้อมูล
3 วัน 2 คืน ซูเปอร์ลักซัวรี โซเนวา เกาะกูด (เดินทางตั้งแต่ 8 ท่านขึนไป พัก Bay View Pool Reserve Villa / รวมอาหารทุกมื้อ เช้า, กลางวัน, ค่ำทริปดำนํ้าดูปะการังเกาะรัง / พร้อมหัวหน้าทัวร์ดูแลคณะตลอดทริป) ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท

4 วัน 3 คืน ตรัง - กระบี่ บินไป กลับ ดอนเมือง – ตรัง // กระบี่ – ดอนเมือง โดยสายการบินนกแอร์

19-22 มี.ค. 64 / 2-5 เม.ย. 64

10 – 13 เม.ย. 64 / 11-14 เม.ย. 64 / 1-4 พ.ค. 64

ดาวน์โหลดข้อมูล ตรัง – ถ้ำเลเขากอบ – วังเทพทาโร – ถ้ำมรกต – เกาะเชือก – เกาะกระดาน – กระบี่ – เชคอินบ้านต้นไม้คาเฟ่ – ท่องทะเลกระบี่ 4 เกาะ– ทะเลแหวก – ดำน้ำชมปะการัง – ถ้ำพระนางหาดไร่เลย์ – บ้านไร่ตะวันหวาน – สระมรกต – น้ำตกร้อนคลองท่อม (ออนเซ็นกระบี่) – ช้อปปิ้งของฝากกระบี่ ราคาเริ่มต้น 18,900 บาท

จอง
จอง

4 วัน 3 คืน ขอนแก่น – ชัยภูมิ – เพชรบูรณ์ – เลย (บินแอร์เอเชีย)

19-22 มี.ค. 64 / 2-5 เม.ย. 64

10 – 13 เม.ย. 64 / 11-14 เม.ย. 64 / 1-4 พ.ค. 64

ดาวน์โหลดข้อมูล ขอนแก่น – พระมหาธาตุแก่นนคร – บึงแก่นนคร  – ชัยภูมิ – มอหินขาว – ปรางค์กู่  – วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว – ทุ่งกังหันลมเขาค้อ  พระพุทธมหาธรรม ราชาเฉลิมพระเกียรติ – วัดโพนชัย (ผีตาโขน) – เลย – เชียงคาน – วัดมหาธาตุ – วัดศรีคุนเมือง ล่องเรือริมโขงแก่งคุดคู้ – ช้อปปิ้งถนนคนเดิน – ตักบาตรข้าวเหนียว – พระใหญ่ภูคกงิ้ว – สกายวอร์ค ราคาเริ่มต้น 18,900 บาท

4 วัน 3 คืน นครสวรรค์-พิษณุโลก-แพร่-น่าน (บินกลับจากน่าน ด้วยสายการบินไทยสมายล์)

26-29 มี.ค. / 23-26 เม.ย. / 7-10 พ.ค. / 21-24 พ.ค./ 11-14 มิ.ย. /25-28 มิ.ย.

ดาวน์โหลดข้อมูล (นครสวรรค์) – พาสาน– วัดคีรีวงศ์ (พิษณุโลก) พระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดพระพุทธชินราช) (แพร่) - พระธาตุช่อแฮ – ม่อนแม่ถาง – อ่างเก็บน้ำแม่สาย จุดชมวิวดอยเล็ง วนอุทยานแพะเมืองผี (น่าน) – บ่อเกลือ – วัดภูเก็ต – ร้านกาแฟบ้านไทลื้อและลำดวนผ้าทอ  – วัดภูมินทร์ วัดพระธาตุแช่แห้ง – ซุ้มลีลาวดี  – วัดพระธาตุเขาน้อย ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท

จอง
จอง

4 วัน 3 คืน นครสวรรค์ – กำแพงเพชร – ตาก – ลำปาง – เชียงใหม่ เดินทางด้วยรถตู้ VIP 8 ท่าน / บินกลับจากเชียงใหม่ ด้วยสายการบินไทยสมายล์

27-30 มี.ค. / 24-27 เม.ย. / 8-11 พ.ค. / 15-19 พ.ค./ 12-15 มิ.ย. /26-29 มิ.ย.

ดาวน์โหลดข้อมูล (นครสวรรค์) – พาสาน – (กำแพงเพชร) – บ่อน้ำสีฟ้า – อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร (ตาก) – เขื่อนภูมิพล – (ลำปาง) – วัดพระธาตุลำปางหลวง – วัดปงสนุก – สะพานรัษฎาภิเศก  อุทยานแจ้ซ้อน – (เชียงใหม่) – สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ – ม่อนแจ่ม – ตลาดวโรรส ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท

4 วัน 3 คืน หาดใหญ่ สตูล หลีเป๊ะ บินไป กลับ สุวรรณภูมิ – หาดใหญ่ – สุวรรณภูมิ โดย Thai Viet Jet

มีนาคม - มิถุนายน 2564

ดาวน์โหลดข้อมูล หาดใหญ่ – ยอดเขาคอหงส์ – ขอพรเจ้าแม่กวนอิม – เกาะหลีเป๊ะ (พักค้าง 2 คืน) เกาะอาดัง – เกาะราวี – เกาะหินงาม – เกาะยาง – ร่องน้ำจาบัง – หาดทรายขาว – หาดใหญ่ เริ่มต้น 15,000 บาท

จอง
จอง

4 วัน 3 คืน แม่ฮ่องสอน – ปาย – ปางอุ๋ง (บินสายการบินนกแอร์)

19-22 มี.ค. 64 / 2-5 เม.ย. 64

10 – 13 เม.ย. 64 / 11-14 เม.ย. 64 / 1-4 พ.ค. 64

ดาวน์โหลดข้อมูล แม่ฮ่องสอน – วัดพระธาตุดอยกองมู – ตักบาตรเช้า – ล่องเรือแม่น้ำปาย – กระเหรี่ยงคอยาวบ้านปูแกง – ปางอุ๋ง  ล่องแพชิลล์ๆ – บ้านรักไทย – โป่งน้ำร้อนไทรงาม – ปาย – สะพานไม้ชูตองเป้ – พอกโคลนน้ำแร่ธรรมชาติ  สะพานประวัติศาสตร์ ปาย – ปายแคนยอน – ทะเลหมอกหยุนไหล – บ้านสันติชล ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท

4 วัน 3 คืน สวรรค์ ณ สมุย บินไป - กลับ สุวรรณภูมิ - สมุย - สุวรรณภูมิ โดย บางกอก แอร์เวย์ส

18-21 มี.ค. 64 / 2-5 เม.ย. 64

10 – 13 เม.ย. 64 / 11-14 เม.ย. 64 / 1-4 พ.ค. 64

ดาวน์โหลดข้อมูล เกาะสมุย – วัดพระใหญ่ – วัดแหลมสุวรรณาราม – หาดเฉวง – จุดชมวิวเกาะลาด น้ำตกหน้าเมือง – ศาลเจ้ากวนอู – หินตา หินยาย – เจดีย์วัดเขาหัวจุก ล่องเรือสู่เกาะแตน และเกาะมัดสุม (เกาะหมูป่า) ราคาเริ่มต้น 29,900 บาท

จอง