ยุโรป

ยุโรป

จอง

BW… SWEET SWISS อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน

วันที่ 28 พฤษภาคม - 04 มิถุนายน // 25 มิถุนายน - 02 กรกฎาคม // 02 - 09 มิถุนายน // 12 - 19 // 22 - 29 ตุลาคม 2563

ดาวน์โหลดข้อมูล กรุงเบิร์น – โลซานน์ – เจนีวา – มองเทรอซ์ – ปราสาทชิลยอง – ทาช – นั่งรถไฟสู่..เซอร์แมท – กระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น (มงกุฎแห่งสวิตเซอร์แลนด์) – เซอร์แมท – Glacier Express สู่อันเดอร์แมท – น้ำตกไรน์ – ซูริค