รายการทัวร์น่าสนใจ

รายการทัวร์น่าสนใจ

จอง

กรีนแลนด์ แลนด์ ออฟ ไอซ์ 10 วัน (ฤดูกาลชมแสงเหนือ แห่งกรีนแลนด์… Winter is Calling!!!)

วันที่ 25 กันยายน – 4 ตุลาคม 2563
ราคาเริ่มต้น…. 188,800 บาท 

ดาวน์โหลดข้อมูล โคเปนเฮเกน – แคงเกอร์ลุสเซค – รัสเซลกลาเซียร์ – Ice Sheet point 660 – อิลลูลิแซท – สุนัขลากเลื่อน – ขี่สโนว์โมบิล – ล่าแสงเหนือ – หมู่บ้านชมพื้นเมือง อินูอิท  – โคเปนเฮเกน