รายการทัวร์น่าสนใจ

รายการทัวร์น่าสนใจ

จอง

จอร์เจีย – อาร์เมเนีย 8 วัน

วันที่ 14 – 21 มี.ค. // 11 – 18 เม.ย. // 02 – 09 พ.ค. // 06 – 13 มิ.ย. // 25 ก.ค. – 01 ส.ค. //    08 – 15 ส.ค. // 19 – 26 ก.ย. // 24 – 31 ต.ค. // 14 – 21 พ.ย. // 05 – 12 ธ.ค. // 26 ธ.ค. 63 – 02 ม.ค. 64

ดาวน์โหลดข้อมูล โดฮา – ทบีลิซี – อะบานูออูบานิ – โบสถ์เมเคตี – ถนนคนเดินชาเดอนี่ – สะพานแห่งสันติภาพ – เมตส์เคห์ตา – อารามจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี – กอรี – พิพิธภัณฑ์สตาร์ลิน – ทบิลิซี – อันนานูรี – กุดาอุรี – อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย – คาซเบกิ โบสถ์เกอร์เกตี้ – ทบีลิซี – ซาดาโคล – บากราทาเชน – อารามฮักฮาร์ทซิน – ดิลิจัน – ทะเลสาบเซวาน – เยเรวาน – วิหารเก็กฮาร์ด – วิหารการ์นี – เดอะคาสเคด – ตลาดพาค ชูคา – วิหารคอร์วิราพ – วิหารเอคมิอัดซิน – วิหารซวาร์น๊อทส์