รายการทัวร์น่าสนใจ

รายการทัวร์น่าสนใจ

จอง

Belgium - Netherland - France 8 Days "TULIP 4" (EUR_43D)

วันที่ 30 เมษายน - 07 พฤษภาคม 2563

ดาวน์โหลดข้อมูล บรัสเซลส์ (เบลเยี่ยม) - เมืองมรดกโลกบรูจก์ - โบสถ์พระโลหิต - คินเดอร์ไดค์ (เนเธอร์แลนด์) - ซัสเซนไฮม์ (ฮอลแลนด์) - หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ - หมู่บ้านประมงโฟเลนดัม - ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันเพชร - จัตุรัสแดม - ย่านเรดไลท์ - อัมสเตอร์ดัม - สวนเคอเคนฮอฟ - อัมสเตอร์ดัม - บรัสเซลส์ - เที่ยวชมกรุงบรัสเซลส์ - แกรนด์เพลซ - อะตอมเมี่ยม - บรัสเซลส์ - มหานครปารีส - เที่ยวเมืองอันแสนโรแมนติก - พระราชวังแวร์ซายส์ - ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี - ห้างแกลลอรี่ ลาฟาแยตต์