ญี่ปุ่น เดือนเมษายน 2563

ญี่ปุ่น เดือนเมษายน 2563

จอง

PANORAMA SRPING REROUTE 6 DAYS 4 NIGHTS (JP01_2)

วันที่ 1 - 6 เมษายน 2563

ดาวน์โหลดข้อมูล นาริตะ – โตเกียว – วัดอาซะกุสะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ – ยามานาชิ – โอชิโนะฮักไก – เก็บสตรอเบอร์รี่ ( ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ )  สวนโอคาซากิ – นาโกย่า – ย่านซาคาเอะ – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – วัดคิโยมิสึ – ย่านฮิกาชิยาม่า – โอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโอซาก้า หรือซื้อทัวร์เสริมสวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เดินทางโดยรถไฟ ( ผู้ใหญ่ชำระเพิ่มท่านละ 3,000 บาท, เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีชำระเพิ่มท่านละ 2,400 บาท ) – โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า ( เข้าชมด้านใน ) – ห้างอิออน

PANORAMA 7 DAYS 4 NIGHTS (J01_7)

วันที่ 10 - 16 เมษายน 2563

ดาวน์โหลดข้อมูล เกียวโต – อาราชิยาม่า – สะพานโทเก็ทสึเคียว –ป่าไผ่ – วัดเท็นริวจิ (ชมสวน) – นาบานาโนะ ซาโตะ (TULIP + ILLUMINATION) – นาโกย่า – ศาลเจ้าอัตสึตะ – อิสึ – สวนสตรอเบอร์รี่ **ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ** – สะพานมิชิม่า สกายวอร์ค – อิสึ – หุบเขาโอวาคุดานิ (รถบัส) – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – โตเกียว – ย่านชินจูกุ – อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโตเกียว หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ เดินทางโดยรถไฟ ( ผู้ใหญ่ชำระเพิ่มท่านละ 3,000 บาท, เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ชำระเพิ่มท่านละ 2,400 บาท ) – วัดอาซะกุสะ – โตเกียวสกายทรี (ด้านนอก ) – ช้อปปิ้งฮาราจูกุ – โอไดบะ – DRIVER CITY

จอง
จอง

HOKKAIDO SPRING 6 DAYS 4 NIGHTS (J04_5)

วันที่ 8 - 13 เมษายน 2563

ดาวน์โหลดข้อมูล ชิโตเซ่ – แซลม่อนอควาเรียม – เนินพระพุทธเจ้า (Hill of The Buddha) – โนโบริเบทสึ – หุบเขาจิโกกุดานิ – โนโบริเบทสึ – หมู่บ้านดาเตะจิไดมูระ – นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาอุสึ และฟาร์มหมีโชวะชินซัง – นิเซโกะ – ฮิลตัน นิเซโกะ สกีรีสอร์ท (Gondola + Snow Sled (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – โอตารุ – คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ำโบราณ –พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด – หมู่บ้านช็อกโกแลต อิชิยะ (ด้านนอก) – มิตซุย เอ้าท์เล็ต – ช้อปปิ้งย่านทานุกิ 

TOKYO TAKAYAMA 7 DAYS 4 NIGHTS (J05_8)

วันที่ 10 - 16 เมษายน 2563

ดาวน์โหลดข้อมูล นาริตะ – พระพุทธรูป อุชิคุ ไดบุทสึ (ลิฟท์) – โตเกียว – วัดอาซะกุสะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ – ฟูจิคิวไฮแลนด์ – โกเท็มบะ พรีเมียม เอ้าท์เล็ต – ทะเลสาบยามานาคะโกะ – โอชิโนะฮักไก – สวนสตรอเบอร์รี่ – มัตสึโมโต้  ปราสาทมัตสึโมโต้ – โอคุฮิดะ – ตลาดเช้าทาคายาม่า – ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ (จุดชมวิวชิโรยามะ) – นาโกย่า ศาลเจ้าอัตสึตะ – ย่านซากาเอะ – นาบานาโนะ ซาโตะ (TULIP + ILLUMINATION) 

จอง
จอง

TAKAYAMA OSAKA 7 DAYS 4 NIGHTS (J05_9)

วันที่ 12 - 18 เมษายน 2563

ดาวน์โหลดข้อมูล หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ (จุดชมวิวชิโรยามะ) – กุโจฮาจิมัง – กุโจ – นาโกย่า – ศาลเจ้าอัตสึตะ – แจ๊สดรีม เอ้าท์เล็ต – นาบานาโนะ ซาโตะ (สวนทิวลิป + ILLUMINATION) – ยคไคจิ – เกียวโต – วัดเบียวโดอิน – อาราชิยาม่า – สะพานโทเก็ทสึเคียว – ป่าไผ่ – วัดเท็นริวจิ (ชมสวน) – โอซาก้า – **อิสระเที่ยวด้วยตัวเอง หรือ ซื้อทัวร์เสริมสวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เดินทางโดยรถไฟ (ผู้ใหญ่ชำระเพิ่มท่านละ 3,000 บาท, เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีชำระเพิ่มท่านละ 2,400 บาท) *** – ปราสาทโอซาก้า (ด้านใน) – ตลาดคุโรมง – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

KYUSHU HUIS TEN BOSCH 6 DAYS 4 NIGHTS (J07_6)

วันที่ 9 - 14 เมษายน 2563

ดาวน์โหลดข้อมูล ฟุคุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – เบปปุ – จิโกกุ เมกุริ (ชมบ่อทะเลและบ่อเลือด) – อบทรายร้อน – เบปปุ – ยูฟุอิ – หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล – มิยาซากิ – ช่องเขาทาคาชิโฮ  – คุมาโมโต้ – ล่องเรือที่ยะนะงะวะ – ซาเซโบะ – สวนสนุกเฮาส์เทนบอช ( เทศกาลทิวลิป + Kingdom of Light ) – ซาเซโบะ – ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ  – ฟุคุโอกะ – ช้อปปิ้งย่านเทนจิน

จอง
จอง

WOW PANORAMA 7 DAYS 5 NIGHTS (J10_5)

วันที่ 1 - 7 เมษายน 2563

ดาวน์โหลดข้อมูล โอซาก้า – ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – เอะนะเคียว – มัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโมโต้ (เข้าชมปราสาท) – สวนสตรอเบอร์รี่ – โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต – ทะเลสาบคาวากุชิโกะ – ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 ** ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ **  – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – โตเกียว – ชินจูกุช้อปปิ้ง – **อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโตเกียว หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์  เดินทางโดยรถไฟ (ผู้ใหญ่ชำระเพิ่มท่านละ 3,000 บาท / เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีชำระเพิ่มท่านละ 2,400 บาท) – ชมซากุระสวนอุเอโนะ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – ห้างอิออน  

SENDAI TOHOKU 6 DAYS 4 NIGHTS (J12_1)

วันที่ 7 - 12 เมษายน 2563

ดาวน์โหลดข้อมูล เซนได – อิวาเตะ – วัดชูซนจิ – ล่องเรือชมหุบเขาเกบิเคย์ – นารุโกะออนเซ็น – หมู่บ้านกินซังออนเซ็น – ซาโอะ – หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ – พิพิธภัณฑ์ซาโอะโคเคชิ – เซนได – กำแพงหิมะที่ถนนสายซาโอะ เอโค่ ไลน์ – ปราสาทสึรุกะ (ชมด้านใน) – อินาวะชิโระ – สวนฮานะมิยามะ ( ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ )  – ฮิโตเมะ เซ็มบงซากุระ ( ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ) – เซนได – ย่านจิบังโจ

จอง
จอง

SENDAI SPRING SAKURA 6 DAYS 4 NIGHTS (J12_2)

วันที่ 14 - 19 เมษายน 2563

ดาวน์โหลดข้อมูล เซนได – ชมซากุระบริเวณแม่น้ำชิโรอิชิ และสวนปราสาทฟุนะโอกะ (ขึ้นกับสภาพอากาศ) – เก็บสตรอเบอร์รี่ – อาชิโนะมากิออนเซ็น – หมู่บ้านโบราณโออุจิจูคุ – ระบายสีตุ๊กตาวัวแดง ปราสาทสึรุกะ (ชมด้านใน) – เท็นโดะ – หมู่บ้านกินซังออนเซ็น – เซนได – เซนได ไดแคนนอน     จุดที่ตั้งปราสาทอาโอบะ – มัตสึชิม่า – ล่องเรือชมอ่าวมัตสึชิมะ – วัดซุยกันจิ – เซนได – มิตซุยเอ้าท์เล็ต ปาร์ค เซนได พอร์ท – ช้อปปิ้งอิจิบังโจ

TOKYO SENDAI 6 DAYS 4 NIGHTS (J12_5)

วันที่ 11 - 16 เมษายน 2563

ดาวน์โหลดข้อมูล นาริตะ – นิกโก้ – หมู่บ้านจำลองยุคสมัยเอโดะ  – สวนสตรอเบอร์รี่ – นาสุ – หมู่บ้านโบราณโออุจิจูคุ – ระบายสีตุ๊กตาวัวแดง – ปราสาทสึรุกะ (เข้าชม) – อินาวะชิโระ – เซนได – กำแพงหิมะที่ถนนสายซาโอะ เอะโช (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)  ฮิโตเมะเซ็มบงซากุระ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – เซนได – นั่งรถไฟชินคันเซ็น (เซนได–โตเกียว) – ย่านชินจูกุ – โอไดบะ – DRIVER CITY – วัดอาซะกุสะ – หอคอยโตเกียวสกายทรี (ด้านนอก)  – ห้างอิออน

จอง
จอง

HOKKAIDO SOUNKYO 6 DAYS 4 NIGHTS (J15_2)

วันที่ 13 - 18 เมษายน 2563

ดาวน์โหลดข้อมูล ชิโตเซ่ – อาซาฮิคาว่า – หมู่บ้านราเมน – พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง – น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ – โซอุนเคียว – ฟุราโน่ – โรงงานผลิตชีส ( ทำไอศครีม ) – นั่งกระเช้า         ลอยฟ้าฟุราโน่ + SNOW SLED ** ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ** – นิงเกิ้ลเทอเรส – ฟุราโน่ – ซัปโปโร – มิตซุย เอ้าท์เล็ต – หมู่บ้านช็อกโกแลต อิชิยะ        (ด้านนอก) – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ภูเขาโมอิวะ (กระเช้า+มินิเคเบิลคาร์) ซัปโปโร – โอตารุ – คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ำโบราณ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ถนนซาไกมาจิ – ย่านทานุกิ – ย่านเจอาร์ ทาวเวอร์

HOKKAIDO SOUNKYO 6 DAYS 4 NIGHTS (J15_3)

วันที่ 14 - 19 เมษายน 2563

ดาวน์โหลดข้อมูล ชิโตเซ่ – เนินแห่งพระพุทธเจ้า – แซลม่อนอควาเรี่ยม – โซอุนเคียว – น้ำตกกิงกะ และ น้ำตกริวเซ – พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง – มิตซุย เอ้าท์เล็ต – โอตารุ – คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ำโบราณ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ถนนซาไกมาจิ – นั่งกระเช้ายอดเขาเท็งกุ – หมู่บ้านช็อกโกแลตอิชิยะ (ด้านนอก) – ศาลเจ้าฮอกไกโด – อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองซัปโปโร ** ไม่มีรถบริการ **

จอง
จอง

TAKAYAMA JAPAN ALPS 6 DAYS 4 NIGHTS (J16_1)

วันที่ 14 - 19 เมษายน 2563

ดาวน์โหลดข้อมูล นาโกย่า – เอะนะเคียว – ถนนประวัติศาสตร์ – นะกะเซ็นโด – สวนสตรอเบอร์รี่ – มัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโมโต้ (ถ่ายภาพด้านนอก) – โอมาจิ – เส้นทางสายอัลไฟน์ทาเตยาม่า คุโรเบะ (เขื่อนคุโรเบะ – กระเช้าทาเตยาม่า – กำแพงหิมะ) – ทาคายาม่า – ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – สวนนาบานาโนะ ซาโตะ (เทศกาลทิวลิป + ชมเทศกาลประดับไฟ) – ยคไคจิ – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ย่านฮิกาชิยาม่า – โอซาก้า – ช้อปปิ้ง ย่านชินไซบาชิ – ตลาดคุโรมง – ห้างอิออน 

TAKAYAMA OSAKA JAPAN ALPS 6 DAYS 4 NIGHTS (J16_2)

วันที่ 12 - 17 เมษายน 2563

ดาวน์โหลดข้อมูล นาโกย่า – ศาลเจ้าอาสึตะ – เกะโระออนเซ็น – หมู่บ้านกัสโชเกโระออนเซ็น – วัดออนเซ็นจิ – เกโระออนเซ็น – สวนสตรอเบอร์รี่ – ถนนนะกะเซ็นโด – ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านใน) – โอมาจิ – เส้นทางสายอัลไฟน์ทาเตยาม่า คุโรเบะ (เขื่อนคุโรเบะ – กระเช้าทาเตยาม่า – กำแพงหิมะ)  – อาวาระออนเซ็น – หน้าผาหินโทจินโบ – เกียวโต – วัดเบียวโดอิน – โอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ตลาดคุโรมง – ห้างอิออน 

จอง
จอง

TOKYO AOMORI 7 DAYS 5 NIGHTS (J18_1)

วันที่ 17 - 23 เมษายน 2563

ดาวน์โหลดข้อมูล อาโอโมริ – พิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้านเนบูตะ – A-FACTORY – ปราสาทฮิโรซากิ (ด้านนอก) – หมู่บ้านซามูไร คาคุโนะดาเตะ – ฮามานากิ – สวนคิตะคามิ เทนโชจิ เพื่อชมซากุระ ** ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ** – ล่องเรือเกบิเคย์ – วัดชูซนจิ – ซาโอะ – ปราสาทสึรุกะ (เข้าชม) – หมู่บ้านโบราณโออุจิจูกุ – คินุกาว่า – สะพานชินเคียว (ผ่านชม) – ศาลเจ้าโทโชกุ – โตเกียว – ย่านชินจูกุ – วัดอาซะกุสะ – โตเกียวสกายทรี (ด้านนอก) – ห้างอิออน 

MIE WAKAYAMA 6 DAYS 4 NIGHTS (J28_2)

วันที่ 10 - 15 เมษายน 2563

ดาวน์โหลดข้อมูล นาโกย่า – ศาลเจ้าอาสึตะ – ปราสาทอินุยามะ – ย่านเมืองเก่าอินุยะมะโจคะมะจิ – ศาลเจ้าซังโคอินาริ – มิซูงิ – เกาะไข่มุกมิกิโมโตะ  ( ชมโชว์เก็บหอยมุกของอามะ )    **ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ**  – ศาลเจ้าอิเสะ – คัตสึอุระ – ศาลเจ้าคุมาโนะนาชิ – เจดีย์วัดเซกันโตจิ และน้ำตกนาชิ – หน้าผาซันดันเบกิ – ชิราฮามะ – เกาะเอ็งเก็ตทสึโตะ – ชิราฮามะ – สวนสตรอเบอร์รี่  – สถานีรถไฟแมวทามะ – เมืองโอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ตลาดคุโรมง – ห้างอิออน 

จอง
จอง

KYUSHU HIROSHIMA 6 DAYS 4 NIGHTS (J31_1)

วันที่ 9 - 14 เมษายน 2563

ดาวน์โหลดข้อมูล ฟุคุโอกะ – คิตะ คิวชู – ท่าเรือโมจิ – ปราสาทโคคูระ – มิยาจิม่า – เกาะมิยาจิม่า (นั่งเฟอร์รี่) – ศาลเจ้าอิสึกุชิมะ – ฮิโรชิม่า – สวนสันติภาพฮิโรชิม่า – A-Bomb Dome – พิพิธภัณฑ์และสวนอนุสรณ์สันติภาพ – ฮิโรชิม่า – อิวาคุนิ – สะพานคินไตเคียว – ถ้ำอะกิโยชิโด – วัดรูริโคจิ – ยูดะ – ศาลเจ้าโมโตโนสุมิ อินาริ – ช้อปปิ้งเท็นจิน  

PANORAMA FUJI SAKURA 7 DAYS 4 NIGHTS (J01_6)

วันที่ 11 - 17 เมษายน 2563

ดาวน์โหลดข้อมูล โอซาก้า – เกียวโต – วัดคินคะคุจิ – วัดคิโยมิสึ + ย่านฮิกาชิยาม่า – ฮามามัตสึ – นั่งรถไฟชินคันเซ็น (ฮามามัตสึ – ชิซึโอกะ) – พิพิธภัณฑ์ภูเขาไฟฟูจิ เวิร์ลเฮอร์ริเทจเซ็นเตอร์ – สวนสตรอเบอร์รี่ – โกเท็มบะ – พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต – ทะเลสาบยามานาคะโกะ – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – ชมซากุระที่ทะเลสาบคาวากุชิโกะ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – **อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโตเกียว หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์  เดินทางโดยรถไฟ (ผู้ใหญ่ชำระเพิ่มท่านละ 3,000 บาท / เด็กชำระเพิ่มท่านละ 2,400 บาท) – ศาลเจ้าเมจิ – ช้อปปิ้งฮาราจูกุ – โอไดบะ – DRIVER CITY

จอง
จอง

WOW PANORAMA 7 DAYS 4 NIGHTS (J10_6)

วันที่ 11 - 17 เมษายน 2563

ดาวน์โหลดข้อมูล สิงคโปร์ – โอซาก้า – ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – แจ๊สดรีม เอ้าท์เล็ต – นาบานาโนะ ซาโตะ ( TULIP+ILLUMINATION ) – นาโกย่า – อิสึ – สวนสตรอเบอร์รี่ – ศาลเจ้าฮาโกเน่ – หุบเขาโอวาคุดานิ (รถบัส) – ทะเลสาบยามานาคะโกะ – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – เจดีย์ชูเรโตะ  –  โตเกียว – ย่านชินจูกุ – วัดอาซะกุสะ – โตเกียวสกายทรี  (ด้านนอก) – ย่านฮาราจูกุ – โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ 

WOW PANORAMA 6 DAYS 4 NIGHTS (J10_7)

วันที่ 12 - 17 เมษายน 2563

ดาวน์โหลดข้อมูล โอซาก้า – ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – วัดเบียวโดอิน – นาบานาโนะ – ซาโตะ (สวนทิวลิป + ILLUMINATION) – นาโกย่า – อิสึ – สวนสตรอเบอร์รี่ – สะพานมิชิม่า สกายวอร์ค – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – ทะเลสาบคาวากุชิโกะ – ชมซากุระที่ทะเลสาบคาวากุชิโกะ ** ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ** – โตเกียว – ชินจูกุช้อปปิ้ง – วัดอาซะกุสะ – ห้างอิออน 

จอง
จอง

TAKAYAMA JAPAN ALPS 7 DAYS 4 NIGHTS (J16_3)

วันที่ 14 - 20 เมษายน 2563

ดาวน์โหลดข้อมูล นาริตะ – พระพุทธรูป อุชิคุ ไดบุทสึ (ลิฟท์) – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – ยามานาคาโกะ – เจดีย์ชูเรโตะ – ชมซากุระบริเวณทะเลสาบคาวากุจิโกะ ** ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ** – ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านใน) – โอมาจิ – เส้นทางสายอัลไฟน์ทาเตยาม่า คุโรเบะ (เขื่อนคุโรเบะ – กระเช้าทาเตยาม่า – กำแพงหิมะ) – โทยาม่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (จุดชมวิวชิโรยาม่า) – สวนนาบานาโนะ  ซาโตะ (เทศกาลทิวลิป + อุโมงค์ไฟ) – วัดเจ้าแม่กวนอิมโอสุคันนอน – ย่านช้อปปิ้งโอสุ – ย่านซาคาเอะ – ห้างอิออน

TAKAYAMA NAGOYA 7 DAYS 4 NIGHTS (JP08_3)

วันที่ 7 - 13 เมษายน 2563

ดาวน์โหลดข้อมูล นาโกย่า – โอคาซากิ – โรงงานฮัทโจ มิโสะ – ชมซากุระสวนโอคาซากิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – เมืองเอนะ – เส้นทางสายประวัติศาสตร์นะกะเซ็นโด – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า – ตลาดเช้าทาคายาม่า – ย่านเมืองเก่าซันมาชิชูจิ – มิเอะ –  แจ๊สดรีม เอ้าท์เล็ต – นาบานาโนะ ซาโตะ (การแสดงไฟในฤดูหนาว) – นาโกย่า – อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองนาโกย่า ( ไม่มีรถบัสบริการ ) – วัดนิตไตจิ – มิดแลนด์สแควร์ (Sky Promenade ) – สวนสตรอเบอร์รี่ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – ห้างอิออน

จอง
จอง

JAPAN ALPS SHIRAKAWAGO 7 DAYS 4 NIGHTS (JP08_4)

วันที่ 14 - 20 เมษายน 2563

ดาวน์โหลดข้อมูล นาโกย่า – ทาคายาม่า – เมืองเก่าซันมาชิซูจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – โทยาม่า – เส้นทางสายอัลไฟน์ทาเตยาม่า คุโรเบะ (กำแพงหิมะ – กระเช้าทาเตยาม่า – เขื่อนคุโรเบะ) – ฟาร์มวาซาบิไดโอะ – มัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโมโต้ – เมืองเอนะ – เส้นทางสายประวัติศาสตร์นะกะเซ็นโด – เอนะ – มิเอะ – ขึ้นกระเช้าภูเขาโกะไซโชะ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – แจ๊สดรีม เอ้าท์เล็ต – นาบานาโนะ ซาโตะ (การแสดงไฟในฤดูหนาว) – นาโกย่า – วัดนิตไตจิ – วัดโอสุคันนอนและย่านร้านค้าโอสุ – สวนสตรอเบอรี่ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – ห้างอิออน 

PANORAMA (FUJI SAKURA) 7 DAYS 4 NIGHTS (J01_5)

วันที่ 10 - 16 เมษายน 2563

ดาวน์โหลดข้อมูล โอซาก้า – อควาเรียม ไคยูคัง – ปราสาทโอซาก้า – สวนนาบานาโนะ ซาโตะ (Tulip + iIlumination) – นาโกย่า – ศาลเจ้าอัตสึตะ – สวนสตรอเบอร์รี่ – โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต – ทะเลสาบคาวากุชิโกะ – เจดีย์ชูเรโตะ – ชมซากุระบริเวณทะเลสาบคาวากุชิโกะ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – โตเกียว – ชินจูกุช้อปปิ้ง – **อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโตเกียว หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียว ดิสนีย์แลนด์ เดินทางโดยรถไฟ (ผู้ใหญ่ชำระเพิ่มท่านละ 3,000 บาท / เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีชำระเพิ่มท่านละ 2,400 บาท ) – วัดอาซะกุสะ – โตเกียวสกายทรี (ด้านนอก) – ช้อปปิ้งฮาราจูกุ โอไดบะ – DRIVER CITY

จอง
จอง

TOKYO SENDAI (SAKURA) 7 DAYS 5 NIGHTS (J12_3)

วันที่ 11 - 17 เมษายน 2563

ดาวน์โหลดข้อมูล ฮาเนดะ – วัดอาซะกุสะ – ชมวิวบนหอคอยโตเกียวสกายทรี (ชั้น TEMBO DECK) – ช้อปปิ้งชินจูกุ – เมืองคาวาโกเอะ – ย่านคาชิย่า โยโกโช – นิกโก้ – สวนสตรอเบอร์รี่ – สะพานชินเคียว (ผ่านชม) – ศาลเจ้าโทโชกุ – คินูกาว่า – หมู่บ้านโบราณโออุจิจูคุ – ทดลองระบายสีตุ๊กตาวัวแดง – ปราสาทสึรุกะ (ด้านใน) – อินาวาชิโระ – สวนฮานะมิยามะ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – ชมซากุระ – ฮิโตเมะเซ็มบงซากุระ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – เซนได – ย่านช้อปปิ้งอิจิบังโจ – จุดที่ตั้งปราสาทอาโอบะ – เซนได ไดแคนนอน (ชมด้านใน) – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ อุมิโนะโมริ – มิตซุยเอ้าท์เล็ต ปาร์ค เซนได พอร์ท 

HOKKAIDO FURANO 6 DAYS 4 NIGHTS (J04_4)

วันที่ 15 - 20 เมษายน 2563

ดาวน์โหลดข้อมูล ชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – นิกเซ่มารีนพาร์ค – หุบเขาจิโกกุดานิ – ฟุราโน่ – นิกเกิ้ลเทอเรส – ฟุราโน่ – นั่งกระเช้าลอยฟ้าฟุราโน่ + SNOW SLED (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – โรงงานผลิตชีส (ทำไอศครีม) – มิตซุย เอ้าท์เล็ต – โอตารุ – คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ำโบราณ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ถนนซาไกมาจิ – หมู่บ้านช็อกโกแลตอิชิยะ (ด้านนอก) – ศาลเจ้า       ฮอกไกโด – ภูเขาโมอิวะ (กระเช้า + มินิเคเบิลคาร์) – ซัปโปโร – ตลาดปลานิโจ – เนินแห่งพระพุทธเจ้า – ช้อปปิ้งย่านทานุกิ ย่านเจอาร์ ทาวเวอร์

จอง
จอง

HOKKAIDO HAKODATE 6 DAYS 4 NIGHTS (J13_3)

วันที่ 10 - 15 เมษายน 2563

ดาวน์โหลดข้อมูล ชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – ฟาร์มหมีโนโบริเบทสึ ( นั่งกระเช้าไฟฟ้า ) – นิกเซ่ มารีนพาร์ค – หุบเขาจิโกคุดานิ – โนโบริเบทสึ – ฮาโกดาเตะ – หอคอยโกะเรียวคะคุ ( ชมสวนรูปดาว ) – โมโตะมาชิ – โกดังอิฐแดง – จุดชมวิวยอดเขาฮาโกดาเตะ ( นั่งกระเช้าไฟฟ้า ) – ฮาโกดาเตะ – ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ –  โอตารุ –  คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ำโบราณ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – หมู่บ้านช็อกโกแลต อิชิยะ ( ด้านนอก ) – ซัปโปโร – ศาลเจ้า ฮอกไกโด – ย่านทานุกิ – ย่านเจอาร์ ทาวเวอร์

HOKKAIDO HAKODATE 6 DAYS 4 NIGHTS (J13_4)

วันที่ 7 - 12 เมษายน 2563

ดาวน์โหลดข้อมูล ชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – หุบเขาจิโกกุดานิ – หมู่บ้านดาเตะจิไดมูระ – ฮาโกดาเตะ – จุดชมวิวยอดเขาฮาโกดาเตะ (นั่งกระเช้าไฟฟ้า) – ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – โมโตะมาชิ – โกดังอิฐแดง – หอคอยโกะเรียวคะคุ (ชมสวนรูปดาว) – นิเซโกะ – ฮิลตัน นิเซโกะ (Gondola+Sled) *ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ* – โอตารุ – คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ำโบราณ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ถนนซาไกมาจิ – ซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด – หมู่บ้านช็อกโกแลต อิชิยะ (ด้านนอก) – มิตซุย เอ้าท์เล็ต – ช้อปปิ้งทานุกิ

จอง
จอง

PANORAMA SPRING 6 DAYS 4 NIGHTS (JP09_3)

วันที่ 2 - 7 เมษายน 2563

ดาวน์โหลดข้อมูล โอซาก้า – ตลาดปลาคุโรมง – ปราสาทโอซาก้า (ด้านใน) – มิเอะ – นาบานาโนะซาโตะ (การแสดงไฟในฤดูหนาว) – สวนโอคาซากิ – สวนสตรอเบอร์รี่ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต – โอชิโนะฮักไก – กระเช้าคาจิคาจิ ( นั่งกระเช้า ) – โตเกียว – ย่านชินจูกุ – อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโตเกียว หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ เดินทางโดยรถไฟ ( ผู้ใหญ่ชำระเพิ่มท่านละ 3,000 บาท, เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีชำระเพิ่มท่านละ 2,400 บาท )  – วัดอาซากุสะ – ห้างอิออน 

HOKKAIDO EATING SHOPPING TOUR 6 DAYS 4 NIGHTS (JP02_7)

วันที่ 8 - 13 เมษายน 2563

ดาวน์โหลดข้อมูล ชิโตเซ่ – ปลาแซลมอนอควาเรี่ยม – โนโบริเบทสึ – ดาเตะจิไดมูระ – จิโกกุดานิ – โนโบริเบทสึ – ซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ซัปโปโร ทีวี ทาวเวอร์ – พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร – ภูเขาโมอิวะ (กระเช้า + มินิเคเบิ้ลคาร์) ** ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ** – ซัปโปโร – อิสระช้อปปิ้งในเมืองซัปโปโร ( ไม่มีรถบัสบริการ ) – โอตารุ – คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ำโบราณ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ร้านเค้กเลอเตา – มิตซุย เอ้าท์เล็ต – ชิโตเซ่

จอง
จอง

KANSAI EATING SHOPPING TOUR 5 DAYS 3 NIGHTS (JP03_1)

วันที่ 13 - 17 เมษายน 2563

ดาวน์โหลดข้อมูล โอซาก้า – มิเอะ – หมู่บ้านนินจาอิงะ – ศาลเจ้าอิเสะ – ถนนคนเดินโอฮาไรมาจิ – มิเอะ – สวนสตรอเบอร์รี่ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – โอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ตลาดปลาคุโรมง – เมืองโกเบ – พิพิธภัณฑ์โรงบ่มสาเก – มิตซุย เอ้าท์เล็ตพาร์ค มารีนเพียร์โกเบ – ย่านโกเบฮาร์เบอร์แลนด์ – โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า (เข้าชมด้านใน)

PANORAMA SPRING 7 DAYS 4 NIGHTS (JP09_4)

วันที่ 13 - 19 เมษายน 2563

ดาวน์โหลดข้อมูล โอซาก้า– ตลาดปลาคุโรมง – ปราสาทโอซาก้า ( ด้านใน ) – มิเอะ – นาบานาโนะ ซาโตะ ( การแสดงไฟในฤดูหนาว ) – นาโกย่า – สวนสตรอเบอร์รี่ ( ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ) – สวนดอกไม้ฮามามัตสึ – ศาลเจ้าฟูจิเซ็นเก็น – ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 ( ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ) – โอชิโนะฮักไก – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – ** อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโตเกียว หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ เดินทางโดยรถไฟ ( ผู้ใหญ่ชำระเพิ่มท่านละ 3,000 บาท, เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีชำระเพิ่มท่านละ 2,400 บาท ) ** – วัดอาซากุสะ – โอไดบะ ( ห้างไดเวอร์ซิตี้ ) – มิตซุย เอ้าท์เล็ตพาร์ค คิซาราสึ

จอง
จอง

TAKAYAMA - OSAKA 6 DAYS 4 NIGHTS (JP08_2)

วันที่ 8 - 13 เมษายน 2563

ดาวน์โหลดข้อมูล นาโกย่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ – ตลาดเช้าทาคายาม่า – นาโกย่า – วัดโอสุคันนอน – ย่านร้านค้าโอสุ – มิเอะ – นาบานาโนะ ซาโตะ (การแสดงไฟในฤดูหนาว) – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – โอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – *** อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโอซาก้า หรือซื้อทัวร์เสริมสวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เดินทางโดยรถไฟ (ผู้ใหญ่ชำระเพิ่มท่านละ 3,000 บาท, เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีชำระเพิ่มท่านละ 2,400 บาท) *** – ปราสาทโอซาก้า (เข้าชมด้านใน) – ห้างอิออน