ท่องทวีปเอเชีย

รวมเส้นทางท่องเที่ยวโซนเอเชีย (ยกเว้นญี่ปุ่น) ที่คัดสรรมาเพื่อท่านโดยเฉพาะ
ท่องทวีปเอเชีย ทวีปแห่งความแตกต่าง ทางภาษา วัฒนธรรม ผู้คน ที่มีความแตกต่างมากที่สุดในโลก

จอง

ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน

วันที่ 12 - 15 เมษายน 2563

ดาวน์โหลดข้อมูล ไถจง - ตลาดกลางคืนฟงเจี๋ย - เจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน - นั่งรถไฟโบราณ - ป่าสนพันปี - บึงสองพี่น้อง - หนานโถว - ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ไทเป - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - วัดหลงซาน – ร้านพายสัปปะรด – ถ่ายรูปตึกไทเป 101 (ไม่รวมชมวิวชั้น 89) – หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ช้อปปิ้งมิตซุยเอ้าท์เล็ต

ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน

วันที่ 14 - 17 เมษายน 2563

ดาวน์โหลดข้อมูล ไถจง - ถ่ายรูปหมู่บ้านสายรุ้ง - ตลาดกลางคืนฟงเจี๋ย - เจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน - นั่งรถไฟโบราณ - ป่าสนพันปี - บึงสองพี่น้อง - หนานโถว - ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ไทเป - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - วัดหลงซาน - ร้านพายสัปปะรด - ถ่ายรูปตึกไทเป 101 (ไม่รวมชมวิวชั้น 89) - หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ช้อปปิ้งมิตซุยเอ้าท์เล็ต 

จอง
จอง

เวียดนาม 4 วัน 3 คืน

วันที่ 27 ก.พ.- 01 มี.ค. // 28 ก.พ.- 02 มี.ค. // 05-08 มี.ค. // 12-15 มี.ค. // 26-29 มี.ค. // 04-07 เม.ย. 63

ดาวน์โหลดข้อมูล ชมเมืองเก่าสุดคลาสสิค ขึ้นชื่อมกดกโลก - สนุกสนานเต็มอิ่มทั้งวันกับสวนสนุก FANTASY PARK - อลังการ “สะพานทอง” จุดชมวิวแห่งใหม่บนยอดเขาบานาฮิลล์ - นั่งเรือกระด้งสุดมันส์  ที่ฮอยอัน

เวียดนาม 3 วัน 2 คืน

วันที่ 15 - 17  ก.พ. // 21 – 23  ก.พ. // 22 – 24  ก.พ. // 28 ก.พ.- 01 มี.ค. // 29 ก.พ.- 02 มี.ค. // 13 – 15 มี.ค. // 20 – 22 มี.ค. // 27 – 29 มี.ค. // 28 – 30 มี.ค. // 04 – 06 เม.ย. 63

ดาวน์โหลดข้อมูล ชมเมืองเก่าสุดคลาสสิค ขึ้นชื่อมกดกโลก - สนุกสนานเต็มอิ่มทั้งวันกับสวนสนุก FANTASY PARK - อลังการ “สะพานทอง” จุดชมวิวแห่งใหม่บนยอดเขาบานาฮิลล์ - นั่งเรือกระด้งสุดมันส์  ที่ฮอยอัน

จอง
จอง

เอเชียกลาง 5 สถาน 15 วัน (คาซัคสถาน – เติร์กเมนิสถาน – อุซเบกิสถาน – ทาจิกิสถาน – คีร์กิซสถาน)

ราคาทัวร์ 170,000.- บาท : วันที่ 14 – 28 พ.ค. 2563 / 28 พ.ค. – 11 มิ.ย. 2563

ดาวน์โหลดข้อมูล อัลมาตี (คาซัคสถาน) – ทะเลสาบอัลมาตี – อาชกาบัต (เติร์กเมนิสถาน) – นิสา – หลุมไฟนรก (Door to Hell) – ดาโชกุซ – คีวา (อุซเบกิสถาน) – อูร์เก้นช์ – ทาชเคนต์ – คูจานด์ (ทาจิกิสถาน) – อิสตาราฟชาน – ไอนี – เพนจิเค้นท์ – แอนชอพพาส – ดูชานเบ – ฮิสซาร์ – บิชเคก (คีร์กิซสถาน) – อุทยานแห่งชาติอลา-อาร์ชา – โทกโม๊ค 

TAIWAN 4 DAYS 3 NIGHTS (T02_1)

วันที่ 01-04,08-11,15-18,22-25 มกราคม // 12-15,19-22,26-29 กุมภาพันธ์ // 04-07,11-14,18-21,25-28 มีนาคม 2563

ดาวน์โหลดข้อมูล ผูหลี่ – ศาลเจ้ากวนอู – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – นั่งกระเช้าพาโนราม่า – สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า (รวมเครื่องเล่น) – ชิมชาอูหลง – ไทเป – อุทยานเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค (ถ่ายรูปด้านหน้า) – วัดหลงซันซื่อ – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต – ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 – ร้านเค้กสับปะรด – แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง – นั่งรถไฟหัวจรวด  (ไทเป – เถาหยวน)

จอง
จอง

TAIWAN 5 DAYS 4 NIGHTS (T03_1)

วันที่ 01-05,08-12,15-19, 22-26 มกราคม // 12-16,19-23 กุมภาพันธ์ // 04-08,11-15,18-22,25-29 มีนาคม 2563

ดาวน์โหลดข้อมูล ผูหลี่ – ศาลเจ้ากวนอู – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – นั่งกระเช้าพาโนราม่า – สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า (รวมเครื่องเล่น) – ชิมชาอูหลง – ไทเป – อุทยานเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น –ช้อปปิ้งซีเหมินติง – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต – ไทเป – นั่งรถไฟด่วน (ไทเป-ฮัวเหลียน) – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – นั่งรถไฟด่วน (ฮัวเหลียน-ไทเป) – ไทเป – ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 – ร้านเค้กสับปะรด  – หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค (ถ่ายรูปด้านหน้า) – วัดหลงซันซื่อ – มิตซุย เอ้าท์เล็ต ปาร์ค

GRAND TAIWAN 6 DAYS 5 NIGHTS (T04_1)

วันที่ 7-12, 14-19, 21-26 มกราคม // 4-9, 11-16, 18-23 กุมภาพันธ์ // 3-8, 10-15, 17-22, 24-29 มีนาคม 2563

ดาวน์โหลดข้อมูล ผูหลี่ – ศาลเจ้ากวนอู – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (วัดพระถังซัมจั๋ง) – ชิมชาอู่หลง – เจียอี๋ – อุทยานอาหลีซัน (เดินชมป่าสน 2,000 ปี) – นั่งรถไฟโบราณ (ชมพระอาทิตย์ขึ้น) – ไทจง – นั่งรถไฟหัวจรวด (ไทจง – ไทเป) – นั่งรถไฟ MRT– แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง – ไทเป – อุทยานเย๋หลิ่ว – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง – นั่งรถไฟด่วน (ไทเป-ฮัวเหลียน) – ฮัวเหลียน – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) –  โรงงานขนมโมจิ – นั่งรถไฟด่วน (ฮัวเหลียน – ไทเป) – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต – ตึกไทเป 101 (ชมวิวชั้น 89) – ร้านขนมเค้กสับปะรด – หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค (ถ่ายรูปด้านนอก) – วัดหลงซันซื่อ– มิตซุยเอาท์เล็ต พาร์ค

จอง
จอง

ศรีลังกาใต้ 4 วัน 2 คืน

วันนี้ – 30 เมษายน 2563  (ยกเว้น 20 ธ.ค. 62 – 10 ม.ค. 63)

ดาวน์โหลดข้อมูล ศรีลังกาใต้ 4 วัน 2 คืน
INSPIRING THE MOMENT ON THE BEACH 
CHARMING OF SRI LANKA
กรุงเทพ – เมืองโคลัมโบ – เมืองฮิกคาดูว่า – เมืองกอลล์ – เมืองฮิกคาดูว่า – เมืองโคลัมโบ

ศรีลังกา 5 วัน 3 คืน

วันนี้ - 31 มีนาคม 2563    (ยกเว้น 20 ธ.ค. 62 - 10 ม.ค. 63

ดาวน์โหลดข้อมูล ศรีลังกา  5 วัน 3 คืน
สิกิริยา - ดัมบุลละ - อนุราธปุระ - แคนดี้ - โคลัมโบ
“ศรีลังกา”ท่องแดนสุขาวดีบนพื้นโลก นมัสการพระศรีมหาโพธิ์ ซึ่งตอนจากกิ่งพระศรีมหาโพธิ์ ที่พุทธคยา  ที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงประทับตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณ อายุกว่า 2,300 ปี  ชมเมืองเก่าอนุราธปุระ หนึ่งในเมืองมรดกโลก ของศรีลังกา  นมัสการเจดีย์ถูปาราม พระเจดีย์องค์แรกของศรีลังกา สถานที่ ที่พระพุทธองค์เคยเสด็จมาด้วยพระองค์เอง และเป็นที่ประดิษฐานพระรากขวัญเบื้องขวา (กระดูกไหปลาร้า) ของพุทธเจ้า ซึ่งอัญเชิญมาจากอินเดีย และยังเป็นสถานที่ทำสังคายนาพระไตรปิฎก ครั้งที่ 4 (ครั้งแรกในลังกา) นมัสการ“พระเขี้ยวแก้ว” ณ เมืองแคนดี้

จอง