โปรโมชั่น

ส่วนลดต่างๆ จาก Regency Travel & Education

4 วัน 3 คืน เชียงใหม่-ปาย-แม่ฮ่องสอน บินไทยสมายล์

(แม่ฮ่องสอน) – ปาย – บ้านจ่าโบ – บ้านรักไทย – น้ำพุร้อนธรรมชาติป่าอนุรักษ์ไทรงาม
ปางอุ๋ง – สะพานซูตองเป้ – พระธาตุดอยกองมู
(เชียงใหม่) – ดอยอินทนนท์ – พระธาตุดอยสุเทพ – จุดชมวิวดอยม่อนแจ่ม
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ – กาดหลวง ตลาดวโรรส

เริ่มต้นท่านละ 15,900บาท

ดาวน์โหลด
- 4 วัน 3 คืน เชียงใหม่-ปาย-แม่ฮ่องสอน