โปรโมชั่น

ส่วนลดต่างๆ จาก Regency Travel & Education

4 วัน 3 คืน นครสวรรค์ – อุทัยธานี – อ่างทอง - สุพรรณบุรี เดินทางด้วยรถตู้ VIP 8 ท่าน

(นครสวรรค์) – ตลาดเก่าร้อยปีชุมแสง – วัดศรีอุทุมพร – วัดคีรีวงค์ – อุทยานสวรรค์ – ศาลเจ้าเทพารักษ์
พาสาน – (อุทัยธานี) – วัดถ้ำาเขาวง – ต้นไม้ยักษ์ – หุบป่าตาด – บ้านชายเขา - ยอดเขาสะแกกรัง
ถนนคนเดินตรอกโรงยา – วัดท่าซุง – (อ่างทอง) – วัดขุนอินทประมูล – วัดม่วง – มะขามคาเฟ่
ตลาดศาลเจ้าโรงทอง – (สุพรรณบุรี) – อุทยานมังกรสวรรค์ – วัดเขาดีสลัก
พระพุทธรูปแกะสลักผาหิน - วัดเขาพระศรีสรรเพชร – ตลาดน้ำสะพานโค้ง

เริ่มต้นท่านละ 9,500บาท

ดาวน์โหลด
- 4 วัน 3 คืน นครสวรรค์ – อุทัยธานี – อ่างทอง - สุพรรณบุรี