โปรโมชั่น

ส่วนลดต่างๆ จาก Regency Travel & Education

3 วัน 2 คืน ยะลา เบตง ปัตตานี บินไทยสมายล์

หาดใหญ่ – ยะลา – ล่องเรือทะเลสาบฮาลาบาลา – อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์
ตู้ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย – สตรีทอาร์ต – Sky Walk ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง
สะพานแตปูซู - น้ำตกเฉลิมพระเกียรติร.9 - วัดพุทธาธิวาส – สวนหมื่นบุปผา – อุโมงค์ปิยะมิตร
สนามบินเบตง – ปัตตานี - Sky Walk – ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว – มัสยิดกลางปัตตานี – วัดช้างให้

ราคาเริ่มต้นท่านละ 12,900 บาท

ดาวน์โหลด
- 3 วัน 2 คืน ยะลา เบตง ปัตตานี