โปรโมชั่น

ส่วนลดต่างๆ จาก Regency Travel & Education

3วัน 2คืน อุดรธานี-สกลนคร-นครพนม บินไทยสมายล์

(อุดรธานี) – บ้านห้วยสำราญ – วัดโพธิสมภรณ์ - พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี
สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม - ศาลเจ้าปู่ย่า- ศูนย์วัฒนธรรม ไทย-จีน
วัดป่ าสันติวนาราม – (สกลนคร) - พิพิธภัณฑ์อาจารย์ฝั้น อาจาโร
อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ –วัดถ้ำผาแด่น – วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
(นครพนม) – พระธาตุพนม – พระธาตุเรณู – พระธาตุมรุกขนคร– พญาศรีสัตตนาคราช
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว

ราคาเริ่มต้นท่านละ 13,900 บาท

ดาวน์โหลด
- 3วัน 2คืน อุดรธานี-สกลนคร-นครพนม