โปรโมชั่น

ส่วนลดต่างๆ จาก Regency Travel & Education

3 วัน 2 คืน ภูเก็ต - พังงา บิน กรุงเทพฯ – ภูเก็ต – กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทย สมายล์

(พังงา) – จุดชมวิวเสม็ดนางชี – เขาตะปู – เขาพิงกัน
(ภูเก็ต) – เกาะไม้ท่อน – ดำน้ำาดูปะการัง – เกาะเฮ วัดฉลอง – วัดพระใหญ่ภูเก็ต
แหลมพรหมเทพ – ย่านเมืองเก่าภูเก็ต – ช้อปปิ้งของฝาก

ราคาเริ่มต้นท่านละ 15,900 บาท

ดาวน์โหลด
- 3 วัน 2 คืน ภูเก็ต - พังงา