โปรโมชั่น

ส่วนลดต่างๆ จาก Regency Travel & Education

4 วัน 3 คืน เดอะตาก บินตรง ไป- กลับ แม่สอด โดย สายการบิน นกแอร์

แม่สอด – วัดไทยวัฒนาราม - ธูปหอมอัมพัน – KASA CUP – อโรคยาศาลโป่งคำราม
อุ้มผาง ถนนลอยฟ้า 1,219 โค้ง - วัดป่าสักวปัสสนา - วัดหนองหลวง - ล่องเรือยางชมธรรมชาติ -นํ้ำตกทีลอซู - ดอยหัวหมด – ถ้ำสีฟ้ า – ไรเ่ตยะวรรณ - มะลิวานคาเฟ่

ราคาเริ่มต้น 16,800 บาท

ดาวน์โหลด
- 4 วัน 3 คืน เดอะตาก