โปรโมชั่น

ส่วนลดต่างๆ จาก Regency Travel & Education

4 วัน 3 คืน หาดใหญ่ สตูล หลีเป๊ะ บินไป กลับ สุวรรณภูมิ – หาดใหญ่ – สุวรรณภูมิ โดย Thai Viet Jet

หาดใหญ่ – ยอดเขาคอหงส์ – ขอพรเจ้าแม่กวนอิม – เกาะหลีเป๊ะ (พักค้าง 2 คืน) เกาะอาดัง – เกาะราวี – เกาะหินงาม – เกาะยาง – ร่องน้ำจาบัง – หาดทรายขาว – หาดใหญ่

เริ่มต้น 15,000 บาท

ดาวน์โหลด
- 4 วัน 3 คืน หาดใหญ่ สตูล หลีเป๊ะ