โปรโมชั่น

ส่วนลดต่างๆ จาก Regency Travel & Education

4 วัน 3 คืน ขอนแก่น – ชัยภูมิ – เพชรบูรณ์ – เลย (บินแอร์เอเชีย)

ขอนแก่น – พระมหาธาตุแก่นนคร – บึงแก่นนคร  – ชัยภูมิ – มอหินขาว – ปรางค์กู่  – วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว – ทุ่งกังหันลมเขาค้อ  พระพุทธมหาธรรม ราชาเฉลิมพระเกียรติ – วัดโพนชัย (ผีตาโขน) – เลย – เชียงคาน – วัดมหาธาตุ – วัดศรีคุนเมือง ล่องเรือริมโขงแก่งคุดคู้ – ช้อปปิ้งถนนคนเดิน – ตักบาตรข้าวเหนียว – พระใหญ่ภูคกงิ้ว – สกายวอร์ค

ราคาเริ่มต้น 18,900 บาท

ดาวน์โหลด
- 4 วัน 3 คืน ขอนแก่น – ชัยภูมิ – เพชรบูรณ์ – เลย