โปรโมชั่น

ส่วนลดต่างๆ จาก Regency Travel & Education

4 วัน 3 คืน ตรัง - กระบี่ บินไป กลับ ดอนเมือง – ตรัง // กระบี่ – ดอนเมือง โดยสายการบินนกแอร์

ตรัง – ถ้ำเลเขากอบ – วังเทพทาโร – ถ้ำมรกต – เกาะเชือก – เกาะกระดาน – กระบี่ – เชคอินบ้านต้นไม้คาเฟ่ – ท่องทะเลกระบี่ 4 เกาะ– ทะเลแหวก – ดำน้ำชมปะการัง – ถ้ำพระนางหาดไร่เลย์ – บ้านไร่ตะวันหวาน – สระมรกต – น้ำตกร้อนคลองท่อม (ออนเซ็นกระบี่) – ช้อปปิ้งของฝากกระบี่

ราคาเริ่มต้น 18,900 บาท

ดาวน์โหลด
- 4 วัน 3 คืน ตรัง - กระบี่