สหราชอาณาจักร (อังกฤษ)

สหราชอาณาจักร (อังกฤษ: UK) และ บริเตน (Britain) เป็นรัฐเอกราชตั้งอยู่นอกชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของยุโรปภาคพื้นทวีป ประเทศนี้ประกอบด้วยเกาะบริเตนใหญ่ ส่วนตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะไอร์แลนด์ และเกาะที่เล็กกว่าจำนวนมาก

ข้อมูลทั่วไป

ภูมิประเทศและที่ตั้ง
ประเทศสหราชอาณาจักร (United Kingdom) หรือที่รู้จักกันดีในนามของประเทศอังกฤษ เป็นดินแดนที่มีภูมิประเทศสวยงาม และความเจริญทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย ศูนย์รวมแหล่งวัฒนธรรม อุตสาหกรรม และการศึกษา ดินแดนแห่งนี้เป็นดินแดนที่มีการผสมผสานของวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ลงตัว รวมทั้งยังเป็นเมืองศูนย์กลางที่สำคัญในด้านต่างๆอีกด้วย
ประเทศสหราชอาณาจักร (United Kingdom) หรือที่รู้จักกันดีในนามของประเทศอังกฤษ เป็นดินแดนที่มีภูมิประเทศสวยงาม และความเจริญทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย ศูนย์รวมแหล่งวัฒนธรรม อุตสาหกรรม และการศึกษา ดินแดนแห่งนี้เป็นดินแดนที่มีการผสมผสานของวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ของผู้คนหลากหลายเชื้อชาติต่าวัฒนธรรม พร้อมทั้งเทคโนโลยีที่ลงตัว 
พื้นที่ของประเทศประกอบไปด้วยพื้นที่เกาะ 2 ส่วนใหญ่ คือ เกาะใหญ่ (Great Britain) ซึ่งหมายถึงเกาะใหญ่ของอังกฤษ ที่รวมอาณาเขตของอังกฤษ (England) เวลส์ (wales) และสก็อตแลนด์ (Scotland) ไว้ด้วยกัน และเกาะไอร์แลนด์เหนือ (Northern Ireland) พื้นที่โดยรวมของประเทศประมาณ 240,000 ตารางกิโลเมตร โดยมีเมืองลอนดอน (London) เป็นเมืองหลวงของประเทศ


สภาพภูมิอากาศ
ภูมิประเทศของเกรท บริเทน (Great Britain) เป็นประเทศที่มีอากาศเปลี่ยนแปลงมาก จัดอยู่ในประเภทค่อนข้างหนาว มีความชื้นสูง เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเป็นเกาะ มีกระแสน้ำอุ่นและน้ำเย็นไหลผ่าน ทำให้เกิดหมอกหนาแน่นปกคลุมในบางครั้ง อากาศทางตอนเหนือจะสูงกว่าอากาศทางตอนใต้ และจะมีฝนตกทางภาคตะวันตกมากกว่าทางภาคตะวันออก อุณหภูมิโดยเฉลี่ยต่ำสุดในเดือนมกราคม ประมาณ 5 องศาเซลเซียส และสูงสุดในเดือนกรกฎาคม ประมาณ 18 องศาเซลเซียส
 

ฤดูกาลต่าง ๆ และเสื้อผ้าที่เหมาะสม 
ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงฤดูกาลใด อากาศในสหราชอาณาจักรสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกๆวัน ดังนั้นหากคุณกำลังคิดว่าควรจะนำอะไรไปบ้าง ทางที่ดีก็คือควรนำเสื้อผ้าสำหรับใส่หลายๆชั้น (สามารถใส่เพิ่มหลายชั้นหรือใส่น้อยชั้นลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) อย่างน้อยควรมีเสื้อกันหนาวสักหนึ่งตัวและเสื้อกันฝนหรือร่ม ควรอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพอากาศในแต่ละฤดูเพื่อให้สามารถเตรียมเสื้อผ้าได้เหมาะสมขึ้น

  • ฤดูใบไม้ผลิ (Spring) มีนาคม - พฤษภาคม ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ อาจมีวันที่มีแดดส่องและอากาศดีแต่ก็อาจจะมีอากาศหนาวและลมพัดแรงได้เช่นกัน อุณหภูมิอยู่ที่ 6 ถึง 11 องศาเซลเซียส เดือนพฤษภาคมอากาศจะค่อนข้างอบอุ่น อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 18 องศาเซลเซียส
  • ฤดูร้อน (Summer) มิถุนายน – สิงหาคม ส่วนใหญ่อากาศอบอุ่น แต่ช่วงเย็นอากาศอาจจะเย็นลง อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 14 – 20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิอาจจะสูงขึ้นเป็นประมาณ 28 องศาเซลเซียสในบางวัน อากาศในทางตอนใต้ของอังกฤษและสกอตแลนด์ค่อนข้างแตกต่างกัน ปกติแล้วยิ่งขึ้นไปทางเหนืออากาศก็จะยิ่งหนาวขึ้น
  • ฤดูใบไม้ร่วง (Autumn) กันยายน – พฤศจิกายน  ในฤดูใบไม้ร่วงจะมีอากาศอบอุ่นสลับกับอากาศหนาว อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงอยู่ที่ประมาณ 7 - 14 องศาเซลเซียส ในเดือนกันยายนอากาศมักจะอบอุ่นกว่าในเดือนพฤศจิกายน
  • ฤดูหนาว (Winter) ธันวาคม - กุมภาพันธ์  ในช่วงฤดูหนาวเวลาในตอนกลางวันจะสั้นที่สุดและอากาศจะหนาวที่สุดในรอบปี (กลางวันประมาณ 7-8ชั่วโมง) ในช่วงกลางวันอากาศจะหนาวและแห้งแต่ท้องฟ้าสว่างอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไปมาอยู่ที่ 1ถึง 5องศาเซลเซียส


ประชากร
ประชากรของสหราชอาณาจักร มีประมาณ 66.87 ล้านคน (2019) โดยกระจายตามส่วนต่างๆของประเทศ ประชากรทั้งประเทศพูดภาษาอังกฤษ แต่อาจจะมีสำเนียงแตกต่างกันไปตามแต่ละภูมิภาค 


การปกครอง
ระบบการปกครองของสหราชอาณาจักรปกครองแบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีพระบรมราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2 (Queen Elizebeth II) เป็นประมุขของประเทศ 

รัฐสภาของประเทศอังกฤษแบ่งเป็น 2 สภา คือ สภาขุนนาง (House of Lords) และ สภาล่าง (House of Commons) โดยสมาชิกสภาขุนนาง เป็นขุนนางสืบตระกูลประมาณ 900 คน และอีกประมาณ 300 คน  เป็นขุนนางตั้งใหม่ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ หรือผู้ที่ประกอบคุณงามความดีให้กับประเทศ ส่วนสมาชิกของสภาล่างนั้นมาจากกการเลือกตั้งมีประมาณ 600 คน และอยู่ในตำแหน่งคราวละ 5 ปี โดยอำนาจในการแต่งตั้งรัฐบาลนั้นเป็นของสภาล่าง ส่วนหน้าที่สำคัญของสภาสูง คือ การกลั่นกรองกฎหมาย ตรวจสอบระบบการเมือง และการปกครองของสหราชอาณาจักร


ศาสนา    คริสต์ศาสนา
 

ไฟฟ้า
ระบบไฟฟ้าที่ใช้ในประเทศ คือ ระบบ 240 V. AC 50 Hz เหมือนในประเทศไทย แต่จะใช้ปลั๊กไฟ 3 ขา ซึ่งต่างจากบ้านเรา หากต้องการนำอุปกรณ์ไฟฟ้าไปด้วย ควรจะเตรียมปลั๊กไฟฟ้า 3 ขาไปด้วย
 

น้ำประปา  
การประปาของสหราชอาชอาณาจักรมีระบบการทำน้ำประปาที่สะอาดมาก ซึ่งเราสามารถดื่มน้ำจากก๊อกน้ำตามบ้านหรือสาธารณะโดยไม่ต้องผ่านการกรองได้


ระบบเงินตรา
สหราชอาณาจักรใช้สกุลเงิน ปอนด์สเตอร์ลิง (Pound Sterling) เป็นหน่วยเงินประจำประเทศและเป็นประเทศที่มีอัตราแลกเปลี่ยนที่สูงที่สุดในโลกอีกด้วย สกุลเงินแบ่งออกเป็นธนบัตรทั้งหมด 4 ชนิด คือ ธนบัตรใบละ 5,10, 20 และ 50 ส่วนเหรียญแบ่งออกเป็น 8 ชนิด คือ 2 และ 1 ปอนด์ และ 50, 20, 10, 5, 2 และ 1 เพนนี
 

การเงินการธนาคาร
ธนาคารเปิดทำการวันจันทร์ตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.00-9.30 น. ถึง 16.00 น. บางธนาคารอาจเปิดให้บริการถึง 17.30 น. และเปิดทำการในวันเสาร์เวลา 9.00-9.30 น. ถึง 12.30 น.หรือ 15.30 น.
 

ร้านค้า
ร้านค้าส่วนใหญ่เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 - 17.00 น. หรือ 18.00 สำหรับบางห้างอาจเปิดให้บริการในวันอาทิตย์เวลา 11.00 - 16.00 น. เช่นย่าน Oxford Street, Supermarket (เช่น Tesco, Sainsbury) เปิดประมาณ 8.00 - 22.00 น.
 

สถานทูตอังกฤษ (British Embassy)
14 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Tel. 02 305 8333 
Fax: 02 255 9278
Email: Info.Bangkok@fco.gov.uk
Website:  www.gov.uk/government/world/organisations/british-embassy-bangkok.th


Royal Thai Embassy in London, United Kingdom
29-30 Queen's Gate, London SW7 5JB  
Tel: +44 020 7589 2944 Ext. 5500 (14.00-17.00 hrs)
Fax: +44 020 7823 7492
E-mail:
visa@thaiembassyuk.org.uk  (visa)
passport@thaiembassyuk.org.uk (passport)
csinfo@thaiembassyuk.org.uk (consular services and matters related to Thai nationals)
rtelondon@thaiembassyuk.org.uk (general enquiries)
pressoffice@thaiembassyuk.org.uk (press and media)
Website: www.thaiembassyuk.org.uk


กรณีฉุกเฉินในวันหยุดราชการ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่หมายเลข
+44 079 1865 1720, 074 3683 1519

ดาวน์โหลด