สหราชอาณาจักร (อังกฤษ)

สหราชอาณาจักร (อังกฤษ: UK) และ บริเตน (Britain) เป็นรัฐเอกราชตั้งอยู่นอกชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของยุโรปภาคพื้นทวีป ประเทศนี้ประกอบด้วยเกาะบริเตนใหญ่ ส่วนตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะไอร์แลนด์ และเกาะที่เล็กกว่าจำนวนมาก

โปรโมชั่นและค่าใช้จ่าย

Coming soon....

ดาวน์โหลด