กลับไปยังหน้าแรก

เรียนภาษาญี่ปุ่นในโตเกียว ช่วงปิดเทอม 2 สัปดาห์

News Detail

Kudan Japanese Institute, Tokyo
Spring Holiday: 28 March - 11 April 2020 (2 weeks)

 

สำหรับนักเรียนอายุ 15 ปีขึ้นไป และมีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น ระดับ Beginner, Intermediate & Advanced

 

เรียนภาษาญี่ปุ่น พักกับครอบครัวชาวญี่ปุ่น พร้อมทำกิจกรรมและทัศนศึกษาสถานที่ต่างๆ เช่น

- Hakama Experience ใส่ชุดฮากามะ
- สวนสัตว์อูเอโนะ
- พิธีชงชา
- พิพิธภัณฑ์
- Tokyo Sky Tree
- ทำอาหาร


ค่าใช้จ่าย 164,000 เยน (ประมาณ 45,700 บาท)
(รวมค่าลงทะเบียนเรียน อุปกรณ์การเรียน กิจกรรม รถรับสนามบิน จัดหาครอบครัว ค่าที่พักโฮมสเตย์ อาหารเช้าและเย็นในวันจันทร์-ศุกร์ และ 3 มื้อในวันหยุด)

* ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ และประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ


ดาวน์โหลดรายละเอียดโปรแกรม


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 02-2612500 ต่อ แผนกการศึกษา หรือ 089-7717536

Regency Travel & Education Co.,Ltd
โทรศัพท์ : +66(0) 2261 2500
โทรสาร: +66(0) 2261 2484
อีเมล : education@regencytraveledu.com
travel@regencytraveledu.com
Copyright © 2016 Regency Travel & Education Co.,Ltd All Rights Reserved