กลับไปยังหน้าแรก

Study English in Canada! University of Victoria

News Detail

 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย หลักสูตรภาษาอังกฤษ English Language Centre @ UVIC

 

- Monthly Language and Culture 4 สัปดาห์

เปิดเรียน: 

   - 8 April – 3 May 2019

   - 3-27 September 2019

   - 30 September – 25 October 2019

   - 28 October – 22 November 2019


- 12-Week Intensive English (ELPI) - 12 สัปดาห์

เปิดเรียน
   - ELPI April (8 Apr - 3 Jul 2019)
   - ELPI September (9 Sep - 4 Dec 2019)
   - ELPI Summer (2 Jul - 5 Sep 2019)


- 14-24 Weeks Intensive "Study Sets" 14-24 สัปดาห์

เปิดเรียน
   - ELPI April + Summer Lanauge 16 สัปดาห์ (8 Apri - 26 Jul 2019)
   - ELPI April + ELPI Summer 21 สัปดาห์ (8 Apri - 5 Sep 2019)
   - Summer Language + ELPI September 16 สัปดาห์ (29 Jul - 4 Dec 2019)
   - ELPI September + Project-based Presentations 14 สัปดาห์ (9 Sep - 13 Dec 2019)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-2612500 ต่อ 301 หรือ 089-7717536

Regency Travel & Education Co.,Ltd
โทรศัพท์ : +66(0) 2261 2500
โทรสาร: +66(0) 2261 2484
อีเมล : education@regencytraveledu.com
travel@regencytraveledu.com
Copyright © 2016 Regency Travel & Education Co.,Ltd All Rights Reserved