กลับไปยังหน้าแรก

EDENZ College, Auckland - 2018 PROMOTION Fees for Thai Students

News Detail

 

ค่าเล่าเรียนราคาพิเศษจากสถาบัน EDENZ College

สำหรับหลักสูตร ดังนี้
- ESOL (GE 25hrs/ GE 20hrs/ GE plus Afternoon options)
- TESOL
- Film
- Digital Media
- Technology
- Health Services
- Business

 

สำหรับผู้สมัครเรียนภายในปี 2561

 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย สำหรับน้องๆ อายุ 18 ปีขึ้นไป
รายละเอียดค่าใช้จ่าย สำหรับน้องๆ อายุ 16-17 ปี


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-2612500 แผนกการศึกษา หรืออีเมล์ education@regencytraveledu.com

 

Regency Travel & Education Co.,Ltd
โทรศัพท์ : +66(0) 2261 2500
โทรสาร: +66(0) 2261 2484
อีเมล : education@regencytraveledu.com
travel@regencytraveledu.com
Copyright © 2016 Regency Travel & Education Co.,Ltd All Rights Reserved