กลับไปยังหน้าแรก

โปรโมชั่นจากสถาบัน EuroCentres ประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกา

News Detail

โปรโมชั่นจากสถาบัน EuroCentres ประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกา

 

สำหรับผู้ที่สมัครเรียนภายใน 30 ก.ย. 2561

 

Vancouver & Toronto, Canada 
- 30% off tuition (20 lessons/wk)
- 35% off tuition (25 & 30 lessons/wk)

 

San Diego, USA
- 30% off tuition (20 lessons/wk)
- 35% off tuition (25 & 30 lessons/wk)

 

- Waived registration fee ยกเว้นค่าลงทะเบียนมูลค่า USD200/CAD175

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดค่าใช้จ่าย

- แคนาดา+รวมที่พัก

- แคนาดา+ไม่รวมที่พัก

- อเมริกา+รวมที่พัก

- อเมริกา+ไม่รวมที่พัก

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-2612500 แผนกการศึกษา หรืออีเมล์ education@regencytraveledu.com

Regency Travel & Education Co.,Ltd
โทรศัพท์ : +66(0) 2261 2500
โทรสาร: +66(0) 2261 2484
อีเมล : education@regencytraveledu.com
travel@regencytraveledu.com
Copyright © 2016 Regency Travel & Education Co.,Ltd All Rights Reserved