กลับไปยังหน้าแรก
รายการญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคม
Group tour Detail

รายการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น

#ทัวร์ญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่น #TourJapan

 

ประเทศญี่ปุ่น เป็นประเทศเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของโลก และเป็นผู้นำทางด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของภูมิภาคเอเชีย ญี่ปุ่นนับเป็นประเทศแรกในเอเชียที่สามารถพาตัวเองเข้าสู่ยุคใหม่ได้อย่างรวดเร็วเพียง 30 ปี หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 คนญี่ปุ่นมีสังคมที่มีระเบียบวินัยและให้ความสำคัญกับการศึกษาเป็นอย่างมาก การศึกษาเป็นสิ่งน่าเคารพยกย่อง ความสำเร็จด้านการศึกษาถือเป็นเงื่อนไขสำคัญสู่การประสบความสำเร็จในการงานและสถานะทางสังคม

 

   
TOP OF JAPAN WAKKANAI HOKKAIDO LAVENDER 7 DAYS 4 NIGHTS [NH]
เกาะฮอกไกโด - สวนสาธารณะวัคคะไน - จุดชมวิวแหลมโนะชัปปุ (ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า) - วัคคะไน - ท่าเรือวัคคะไน - ล่องเรือเฟอร์รี่สู่เกาะเระบุน (ชั้นเฟิร์สคลาส)  ท่าเรือคาฟุคะ - จุดชมวิวแหลมสุโคตัน - จุดชมวิวแหลมซาคาอิ - จุดชมวิวหอสังเกตุการณ์โมะโมะอิวะเนะโกะอิวะ - ล่องเฟอร์รี่สู่เกาะริชิริ (ชั้นเฟิร์สคลาส) - บึงโอะทาโตะมาริ  จุดชมวิวแหลมเซ็มโบชิ - เกาะริชิริ - ท่าเรือโอะชิโดะมาริ - ล่องเรือเฟอร์รี่สู่ท่าเรือวัคคะไน (เฟิร์สคลาส)  จุดชมวิวแหลมโซยะเหนือสุดแผ่นดินญี่ปุ่น - มมเบทสึ - พิพิธภัณฑ์ธารน้ำแข็งวิทยาศาสตร์ “กิซะ” - เมืองโซอุนเคียว - ทุ่งข้าวบาร์เลย์บิเอ - ฟุราโน่ - ทุ่งลาเวนเดอร์ (กระเช้าห้อยขา) - ทุ่งลาเวนเดอร์ฟาร์มโทมิตะ - ซัปโปโร - โอตารุ - เก็บผลไม้สดจากสวนเชอร์รี่ - คลองโอตารุ - นาฬิกาไอน้ำโบราณ (เหลือเพียง 1 ใน 2 เรือนของโลก) - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ซัปโปโร  อิสระช้อปปิ้งสถานี เจ.อาร์ ซัปโปโร สเตชั่น 
กำหนดการเดินทาง : วันที่ 15-21 กรกฎาคม 2562
ดาวน์โหลดโปรแกรม
   
ROMANTIC LAVENDER IN HOKKAIDO & CLASSIC HAKODATE 7 DAYS 4 NIGHTS [JL]
[CAKE SHOP & TAMBO ON RICE PADDY ART FIELD]

เกาะฮอกไกโด - ชมหอคอยดาวห้าแฉกโกะเรียวคาคุ (ลิฟต์) - อิสระช้อปปิ้งท่าเรือฮาโคะดาเตะโกดังอิฐแดง - อิสระเดินเล่นย่านถนนโมโตมาจิ - ภูเขาฮาโคะดาเตะจุดชมวิวอันดับ 1 ใน 3 สวยสุดของญี่ปุ่น (กระเช้าไฟฟ้าเที่ยวเดียว) - ฮาโคะดาเตะ - ตลาดเช้าพื้นเมือง – นิเซะโกะ – ร่วมกิจกรรมทำเส้นโซบะ - นิเซะโกะ - คลองโอตารุ (เมืองโอตารุ) - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - เยี่ยมชมหอนาฬิกาไอน้ำโบราณ (เหลือเพียง 2 เรือนในโลก) - นครซัปโปโร - (ผ่านชม)สวนสาธารณะโอโดะริ พาร์ค - (ผ่านชม)หอนาฬิกาโบราณ – แวะถ่ายรูป ณ ที่ทำการบริหารเมืองเก่าบนเกาะฮอกไกโด (ด้านนอก) – อิสระช้อปปิ้งถนนทานุกิโคจิ - นครซัปโปโร - กิจกรรมเก็บเชอร์รี่สดจากสวน (เมืองอะชิเบะทสึ) - เยี่ยมชมทุ่งลาเวนเดอร์ฟาร์มโทมิตะ - เยี่ยมชมและเลือกซื้อเค้กชื่อดังเมืองฟุราโน่ – เมืองอาซาฮีคาวะ - อาคารน้ำแข็ง ไอซ์ พาวิลเลี่ยน -41°C (เมืองคามิคาวะ)  หมู่บ้านอาซาฮีคาวะราเม็ง - ศิลปะบนนาข้าว - อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 
กำหนดการเดินทาง : วันที่ 15-21 กรกฎาคม 2562
ดาวน์โหลดโปรแกรม
   
SUPER HOT PROMOTION 6 DAYS 3 NIGHTS by JL
นครโอซาก้า - ปราสาทวาคายาม่า - ชมการแสดงแล่ทูน่า (ตลาดคุโระชิโอะ) - จุดชมวิวเซ็นโจจิคิ (เมืองชิราฮามะ) - สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่อาบน้ำแร่กลางแจ้งอายุกว่า 1,300 ปี ริมมหาสมุทรแปซิฟิก (ซื้อทัวร์เสริม) - ชิราฮามะ - จุดชมวิวเอ็นเกะทสึโทะ - ล่องเรือท้องกระจกชมวิวเอ็นเกะทสึโทะ - หน้าผาซันดันเบะคิ (ลิฟท์) - ตลาดสดโทะเระโทะเระขนาดใหญ่ - นครโอซาก้า - อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน หรือ ซื้อทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน (ซื้อเพิ่มบัตรด่วนพิเศษไม่ต้องรอคิวเครื่องเล่นสวนสนุก) หรือซื้อทัวร์เสริมอื่น - ตลาดคุโระมง - ศาลเจ้าสุมิโยชิ - ช้อปปิ้ง ริงคุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต อิสระช้อปปิ้ง เซ็นนัน อิออน มอลล์ 
กำหนดการเดินทาง : วันที่ 10 - 15 กรกฎาคม 2562
ดาวน์โหลดโปรแกรม
   
ROMANTIC SUMMER LAVENDER IN HOKKAIDO 6D4N [TG]
[CHERRY - ICE PAVILION - BIEI - BUFFET MELON - CAKE SHOP]

นครซัปโปโร - กิจกรรมเก็บเชอร์รี่สด (อะชิเบะทสึ) - อาคารน้ำแข็ง ไอซ์ พาวิลเลี่ยน -20°C (เมืองคามิคาวะ) - อิสระถ่ายรูปน้ำตกริวเซและน้ำตกกิงกะ (เมืองโซอุนเคียว)  - จุดชมวิวเมืองบิเอทุ่งข้าวบาร์เลย์ - กระเช้าห้อยขาภูเขาโชะเอ (เมืองฟุราโน่) - ทุ่งลาเวนเดอร์ฟาร์มโทมิตะ - เลือกซื้อเค้กชื่อดังเมืองฟุราโน่ - ยูบาริ - อิสระช้อปปิ้งพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต (เมืองคิตะฮิโระชิม่า) - เนินเขาแห่งพระพุทธเจ้า (เมืองซัปโปโร) - ช้อปปิ้งสถานีรถไฟ เจ.อาร์. ซัปโปโร สเตชั่น - ซัปโปโร - คลองโอตารุ (เมืองโอตารุ) - หอนาฬิกาไอน้ำโบราณ (เหลือเพียง 1 ใน 2 เรือนของโลก) - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - อาคารบริหารงานรัฐบาลเก่าบนเกาะฮอกไกโด - อิสระช้อปปิ้งย่านซึซึคิโนะ 
กำหนดการเดินทาง : วันที่ 16-21 กรกฎาคม 2562
ดาวน์โหลดโปรแกรม
   
HOKKAIDO FLOWER 5 DAYS 3 NIGHTS (JP02_16)
ชิโตเซ่ – ฟุราโน่ – ฟลาวเวอร์แลนด์ – บุฟเฟ่ต์เมล่อน – โทมิตะฟาร์ม
– บ่อน้ำสีฟ้า – สวนดอกไม้ชิกิไซโนะโอกะ – มิตซุย เอ้าท์เล็ต – ซัปโปโร – เก็บเชอร์รี่ – คลองโอตารุ –  นาฬิกาไอน้ำโบราณ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ซัปโปโร – ย่านทานุกิ 
กำหนดการเดินทาง : วันที่ 14 - 18 กรกฎาคม 2562
ดาวน์โหลดโปรแกรม
   
PANORAMA 6 DAYS 4 NIGHTS (J02_16)
โอซาก้า – อาราชิยาม่า – ต่างชุดกิโมโน (เดินเล่นใน ป่าไผ่ ,วัดเท็นริวจิ , สะพานโทเก็ทสึ) – ฮามามัตสึ – นั่งรถไฟชินคันเซ็น (ฮามามัตสึ – ชิซึโอกะ) – ไร่ชาเชียว (ทดลองเก็บชาเขียว) – โกเท็มบะ เอาท์เล็ต – ทะเลสาบยามานาคะโกะ – โยโกฮาม่า – ฮักเกจิมา ซีพาราไดซ์ –  โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโตเกียว หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ เดินทางโดยรถไฟ ( ผู้ใหญ่ชำระเพิ่มท่านละ 3,000 บาท, เด็กชำระเพิ่ม  ท่านละ 2,400 บาท ) – โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – ห้างอิออน 
กำหนดการเดินทาง : วันที่ 11 - 16 กรกฎาคม 2562
ดาวน์โหลดโปรแกรม
   
TOKYO EXCITING 5 DAYS 3 NIGHTS (J03_9)
นาริตะ – ทะเลสาบยามานาคะโกะ – กระเช้าฟูจิพาราโนรามิคโรปเวย์ – ทะเลสาบคาวากูชิโกะ – ชมทุ่งลาเวนเดอร์ ( ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ) – โตเกียว     ช้อปปิ้งชินจูกุ – อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโตเกียว หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ เดินทางโดยรถไฟ ( ผู้ใหญ่ชำระเพิ่มท่านละ 3,000 บาท, เด็กชำระเพิ่มท่านละ 2,400 บาท ) – โตเกียว – โตเกียวสกายทรี ( ขึ้นชมวิวที่ระดับความสูง 350 เมตรและ 450 เมตร ) – ล่องเรือแม่น้ำสุมิดะ – MORI Building DIGITAL ART MUSEUM – DRIVER CITY
กำหนดการเดินทาง : วันที่ 12 - 16 กรกฎาคม 2562
ดาวน์โหลดโปรแกรม
   
HOKKAIDO LAVENDER 6 DAYS 4 NIGHTS (J14_1)
ชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – ดาเตะจิไดมูระ – หุบเขาจิโกกุดานิ – ยูบาริ   (บุฟเฟ่ต์เมล่อน) – ฟุราโน่ – โรงงานผลิตชีส (ทำไอศกรีม) – โทมิตะฟาร์ม (ชมทุ่งลาเวนเดอร์+ลิ้มรสซอฟครีมลาเวนเดอร์) – บิเอะ – บ่อน้ำสีฟ้า – โซอุนเคียว – พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง – สวนสัตว์อาซาฮียาม่า – หมู่บ้านราเมน – สวนผลไม้ (เก็บเชอร์รี่) – ซัปโปโร – ทำเนียบรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา – โอตารุ – คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ำโบราณ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี เนินแห่งพระพุทธเจ้า – ย่านทานุกิ 
กำหนดการเดินทาง : วันที่ 2 - 7 กรกฎาคม 2562
ดาวน์โหลดโปรแกรม
   
HOKKAIDO HAKODATE 6 DAYS 4 NIGHTS (J14_2)
ชิโตเซ่ – โนโบริเบ็ทสึ – ฟาร์มหมีโนโบริเบ็ทสึ (นั่งกระเช้า) – นิกเซ่มารีนพาร์ค – หุบเขาจิโกกุดานิ – ถนนสายออนเซ็น – ฮาโกดาเตะ – หอคอยโกะเรียวคะคุ(ชมสวนรูปดาว)– มาโตมาชิ – โกดังอิฐแดง – จุดชมวิวยอดเขาฮาโกดาเตะ (นั่งกระเช้า) – ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – สวนฟุคิดาชิ – โอตารุ – คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ำโบราณ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – คิโรโระ – สวนผลไม้ (เก็บเชอร์รี่) – เนินแห่งพระพุทธเจ้า (ชมลาเวนเดอร์ *ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ*) – ทำเนียบรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา – ช้อปปิ้งย่านทานุกิ 
กำหนดการเดินทาง : วันที่ 6 - 11 กรกฎาคม 2562
ดาวน์โหลดโปรแกรม
   
HOKKAIDO LAVENDER 6 DAYS 4 NIGHTS (J14_3)
ชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – ดาเตะจิไดมูระ – หุบเขาจิโกกุดานิ – ยูบาริ
(บุฟเฟ่ต์เมล่อน) – ฟุราโน่ – โทมิตะฟาร์ม (ชมทุ่งลาเวนเดอร์+ลิ้มรสซอฟครีมลาเวนเดอร์) – บิเอะ – สวนดอกไม้ชิคิไซโนะโอกะ (นั่งรถแทร็กเตอร์ชมสวนดอกไม้) – บ่อน้ำสีฟ้า – โซอุนเคียว – พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง (Ice Pavillion) – สวนสัตว์อาซาฮิคาว่า – หมู่บ้านราเมน – โอตารุ – นาฬิกาไอน้ำโบราณ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี  – คลองโอตารุ – สวนผลไม้ (เก็บเชอร์รี่) – เนินแห่งพระพุทธเจ้า – ทำเนียบรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา – ช้อปปิ้งย่านทานุกิ
กำหนดการเดินทาง : วันที่ 10 - 15 กรกฎาคม 2562
ดาวน์โหลดโปรแกรม
   
HOKKAIDO LAVENDER 6 DAYS 4 NIGHTS (J14_4)
ชิโตเซ่ – โนโบริเบ็ทสึ – นิกเซ่มารีนพาร์ค – จิโกกุดานิ – ยูบาริ (บุฟเฟ่ต์เมล่อน) – ฟุราโน่ – โทมิตะฟาร์ม (ชมทุ่งลาเวนเดอร์+ลิ้มรสซอฟครีมลาเวนเดอร์) – บิเอะ – สวนดอกไม้ชิคิไซโนะโอกะ (นั่งรถแทร็กเตอร์ชมสวนดอกไม้) – บ่อน้ำสีฟ้า – โซอุนเคียว – พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง (Ice Pavillion) – เนินแห่งพระพุทธเจ้า – โอตารุ – คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ำโบราณ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – คิโรโระ – สวนผลไม้ (เก็บเชอร์รี่) – หมู่บ้านช็อกโกแลต อิชิยะ (ด้านนอก) – ทำเนียบรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา – ช้อปปิ้งย่านทานุกิ
กำหนดการเดินทาง : วันที่ 11 - 16 กรกฎาคม 2562
ดาวน์โหลดโปรแกรม
   
HOKKAIDO LAVENDER 6 DAYS 4 NIGHTS (J14_7)
ชิโตเซ่ – โดราเอม่อนวาคุวาคุสกายพาร์ค – เนินแห่งพระพุทธเจ้า – สวนผลไม้ (เก็บเชอร์รี่) – ยูบาริ (บุฟเฟ่ต์เมล่อน) – ฟุราโน่ – โทมิตะฟาร์ม (ชมทุ่งลาเวนเดอร์+ลิ้มรสซอฟครีมลาเวนเดอร์) – บิเอะ – สวนดอกไม้ชิคิไซโนะโอกะ (นั่งรถแทร็กเตอร์ชมสวนดอกไม้) – บ่อน้ำสีฟ้า  โซอุนเคียว – พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง (Ice Pavillion)  – อาซาฮิคาว่า – สวนสัตว์อาซาฮิคาว่า – หมู่บ้านราเมน – มิตซุย เอ้าท์เล็ต – โอตารุ – คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ำโบราณ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี   ทำเนียบรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา – ย่านทานุกิ 
กำหนดการเดินทาง : วันที่ 20 - 25 กรกฎาคม 2562
ดาวน์โหลดโปรแกรม
   
HOKKAIDO LAVENDER 6 DAYS 4 NIGHTS (J14_8)
ชิโตเซ่ – อาซาฮีคาว่า – หมู่บ้านราเมน – สวนดอกไม้ชิคิไซโนะโอกะ (นั่งรถแทร็กเตอร์ชมสวนดอกไม้) – โทมิตะฟาร์ม (ชมทุ่งลาเวนเดอร์+ลิ้มรสซอฟครีมลาเวนเดอร์) – ยูบาริ – บุฟเฟ่ต์เมล่อน – โนโบริเบทสึ – นิกเซ่มารีนพาร์ค – ดาเตะจิไดมูระ – หุบเขาจิโกกุดานิ –  ถนนสายออนเซ็น – เนินแห่งพระพุทธเจ้า – สวนผลไม้ (เก็บเชอร์รี่) – ซัปโปโร – หมู่บ้านช็อกโกแลต อิชิยะ (ด้านนอก) – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ภูเขาโมอิวะ (โรปเวย์ + มินิเคคาร์) – โอตารุ – คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ำโบราณ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ช้อปปิ้งทานุกิ 
กำหนดการเดินทาง : วันที่ 27 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2562
ดาวน์โหลดโปรแกรม

 

 

 

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. +66 (0) 2261 2500 หรือ คลิกที่นี่
Regency Travel & Education Co.,Ltd
โทรศัพท์ : +66(0) 2261 2500
โทรสาร: +66(0) 2261 2484
อีเมล : education@regencytraveledu.com
travel@regencytraveledu.com
Copyright © 2016 Regency Travel & Education Co.,Ltd All Rights Reserved