กลับไปยังหน้าแรก
รายการญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคม
Group tour Detail

รายการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น

#ทัวร์ญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่น #TourJapan

 

ประเทศญี่ปุ่น เป็นประเทศเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของโลก และเป็นผู้นำทางด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของภูมิภาคเอเชีย ญี่ปุ่นนับเป็นประเทศแรกในเอเชียที่สามารถพาตัวเองเข้าสู่ยุคใหม่ได้อย่างรวดเร็วเพียง 30 ปี หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 คนญี่ปุ่นมีสังคมที่มีระเบียบวินัยและให้ความสำคัญกับการศึกษาเป็นอย่างมาก การศึกษาเป็นสิ่งน่าเคารพยกย่อง ความสำเร็จด้านการศึกษาถือเป็นเงื่อนไขสำคัญสู่การประสบความสำเร็จในการงานและสถานะทางสังคม

 

   
TOP OF JAPAN WAKKANAI HOKKAIDO LAVENDER 7 DAYS 4 NIGHTS [NH]
เกาะฮอกไกโด - สวนสาธารณะวัคคะไน - จุดชมวิวแหลมโนะชัปปุ (ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า) - วัคคะไน - ท่าเรือวัคคะไน - ล่องเรือเฟอร์รี่สู่เกาะเระบุน (ชั้นเฟิร์สคลาส)  ท่าเรือคาฟุคะ - จุดชมวิวแหลมสุโคตัน - จุดชมวิวแหลมซาคาอิ - จุดชมวิวหอสังเกตุการณ์โมะโมะอิวะเนะโกะอิวะ - ล่องเฟอร์รี่สู่เกาะริชิริ (ชั้นเฟิร์สคลาส) - บึงโอะทาโตะมาริ  จุดชมวิวแหลมเซ็มโบชิ - เกาะริชิริ - ท่าเรือโอะชิโดะมาริ - ล่องเรือเฟอร์รี่สู่ท่าเรือวัคคะไน (เฟิร์สคลาส)  จุดชมวิวแหลมโซยะเหนือสุดแผ่นดินญี่ปุ่น - มมเบทสึ - พิพิธภัณฑ์ธารน้ำแข็งวิทยาศาสตร์ “กิซะ” - เมืองโซอุนเคียว - ทุ่งข้าวบาร์เลย์บิเอ - ฟุราโน่ - ทุ่งลาเวนเดอร์ (กระเช้าห้อยขา) - ทุ่งลาเวนเดอร์ฟาร์มโทมิตะ - ซัปโปโร - โอตารุ - เก็บผลไม้สดจากสวนเชอร์รี่ - คลองโอตารุ - นาฬิกาไอน้ำโบราณ (เหลือเพียง 1 ใน 2 เรือนของโลก) - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ซัปโปโร  อิสระช้อปปิ้งสถานี เจ.อาร์ ซัปโปโร สเตชั่น 
กำหนดการเดินทาง : วันที่ 15-21 กรกฎาคม 2562
ดาวน์โหลดโปรแกรม
   
ROMANTIC LAVENDER IN HOKKAIDO & CLASSIC HAKODATE 7 DAYS 4 NIGHTS [JL]
[CAKE SHOP & TAMBO ON RICE PADDY ART FIELD]

เกาะฮอกไกโด - ชมหอคอยดาวห้าแฉกโกะเรียวคาคุ (ลิฟต์) - อิสระช้อปปิ้งท่าเรือฮาโคะดาเตะโกดังอิฐแดง - อิสระเดินเล่นย่านถนนโมโตมาจิ - ภูเขาฮาโคะดาเตะจุดชมวิวอันดับ 1 ใน 3 สวยสุดของญี่ปุ่น (กระเช้าไฟฟ้าเที่ยวเดียว) - ฮาโคะดาเตะ - ตลาดเช้าพื้นเมือง – นิเซะโกะ – ร่วมกิจกรรมทำเส้นโซบะ - นิเซะโกะ - คลองโอตารุ (เมืองโอตารุ) - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - เยี่ยมชมหอนาฬิกาไอน้ำโบราณ (เหลือเพียง 2 เรือนในโลก) - นครซัปโปโร - (ผ่านชม)สวนสาธารณะโอโดะริ พาร์ค - (ผ่านชม)หอนาฬิกาโบราณ – แวะถ่ายรูป ณ ที่ทำการบริหารเมืองเก่าบนเกาะฮอกไกโด (ด้านนอก) – อิสระช้อปปิ้งถนนทานุกิโคจิ - นครซัปโปโร - กิจกรรมเก็บเชอร์รี่สดจากสวน (เมืองอะชิเบะทสึ) - เยี่ยมชมทุ่งลาเวนเดอร์ฟาร์มโทมิตะ - เยี่ยมชมและเลือกซื้อเค้กชื่อดังเมืองฟุราโน่ – เมืองอาซาฮีคาวะ - อาคารน้ำแข็ง ไอซ์ พาวิลเลี่ยน -41°C (เมืองคามิคาวะ)  หมู่บ้านอาซาฮีคาวะราเม็ง - ศิลปะบนนาข้าว - อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 
กำหนดการเดินทาง : วันที่ 15-21 กรกฎาคม 2562
ดาวน์โหลดโปรแกรม

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. +66 (0) 2261 2500 หรือ คลิกที่นี่
Regency Travel & Education Co.,Ltd
โทรศัพท์ : +66(0) 2261 2500
โทรสาร: +66(0) 2261 2484
อีเมล : education@regencytraveledu.com
travel@regencytraveledu.com
Copyright © 2016 Regency Travel & Education Co.,Ltd All Rights Reserved