กลับไปยังหน้าแรก
รายการญี่ปุ่นเดือนมิถุนายน
Group tour Detail

รายการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น

#ทัวร์ญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่น #TourJapan

 

ประเทศญี่ปุ่น เป็นประเทศเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของโลก และเป็นผู้นำทางด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของภูมิภาคเอเชีย ญี่ปุ่นนับเป็นประเทศแรกในเอเชียที่สามารถพาตัวเองเข้าสู่ยุคใหม่ได้อย่างรวดเร็วเพียง 30 ปี หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 คนญี่ปุ่นมีสังคมที่มีระเบียบวินัยและให้ความสำคัญกับการศึกษาเป็นอย่างมาก การศึกษาเป็นสิ่งน่าเคารพยกย่อง ความสำเร็จด้านการศึกษาถือเป็นเงื่อนไขสำคัญสู่การประสบความสำเร็จในการงานและสถานะทางสังคม

 

   
PANORAMA DELUXE 7 DAYS 5 NIGHTS (J01_10)
โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – ตลาดคุโรมง – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
– เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – วัดคิโยมิสึ – ย่านฮิกาชิยาม่า – นาโกย่า – ช้อปปิ้งโอเอซิส 21 – ไร่ชาเชียว (ใส่ชุดเก็บชา) – สะพานมิชิม่า สกายวอร์ค – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – ทะเลสาบยามานาคะโก – ศาลเจ้าเซ็นเก็น – ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – โตเกียว – ชินจูกุช้อปปิ้ง – ***อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโตเกียว หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ – เดินทางโดยรถไฟ (ผู้ใหญ่ชำระเพิ่มท่านละ 3,000 บาท, เด็กชำระเพิ่มท่านละ 2,400 บาท ) – วัดอาซะกุซ่า – ห้างอิออน 
กำหนดการเดินทาง : วันที่ 10 - 16 มิถุนายน 2562
ดาวน์โหลดโปรแกรม
   
PANORAMA 6 DAY 4 NIGHTS (J02_14)
โอซาก้า – อาราชิยาม่า – เเต่งชุดกิโมโน (เดินเล่นใน ป่าไผ่ ,วัดเท็นริวจิ , สะพานโทเก็ทสึเคียว) – ฮามามัตสึ – นั่งรถไฟชินคันเซ็น (ฮามามัตสึ – ชิซึโอกะ) – ไร่ชาเชียว (ทดลองเก็บชาเขียว) – โกเท็มบะ เอาท์เล็ต – ทะเลสาบยามานาคะโกะ – โยโกฮาม่า – ฮักเกจิมา ซีพาราไดซ์ – โตเกียว – ช้อปปิ้ง ชินจูกุ – ***อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโตเกียว หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์  เดินทางโดยรถไฟ (ผู้ใหญ่ชำระเพิ่มท่านละ 3,000 บาท, เด็กชำระเพิ่มท่านละ 2,400 บาท ) – วัดอาซะกุซ่า – ห้างอิออน 
กำหนดการเดินทาง : วันที่ 21 - 26 มิถุนายน 2562
ดาวน์โหลดโปรแกรม
   
TOKYO EXCITING 6 DAYS 4 NIGHTS (J03_6)
นาริตะ – ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)  – ศาลเจ้าเซ็นเก็น – ทะเลสาบยามานาคะโกะ – โอชิโนะ ฮักไก – คาวาโกเอะ – ถนนคาชิยะโยโกะโช – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ –  **อิสระช้อปปิ้งหรือท่องเที่ยวโตเกียว หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์เดินทางเองโดยรถไฟ (ผู้ใหญ่ชำระเพิ่มท่านละ 3,000 บาท // เด็กชำระเพิ่มท่านละ 2,400บาท**  ไกด์พาไปส่งและรับ –  **อิสระช้อปปิ้งหรือท่องเที่ยวโตเกียว หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ เดินทางเองโดยรถไฟ (ผู้ใหญ่ชำระเพิ่มท่านละ 3,000 บาท // เด็กชำระเพิ่มท่านละ 2,400บาท** ไกด์พาไปส่งและรับ – วัดอาซะกุซ่า – โอไดบะ – DRIVER CITY – อิออน 
กำหนดการเดินทาง : วันที่ 15 - 20 มิถุนายน 2562
ดาวน์โหลดโปรแกรม
   
WOW PANORAMA 7 DAYS 5 NIGHTS (J10_9)
โอซาก้า – ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (เต็มวัน) – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – วัดคิโยมิสึ – ย่านฮิกาชิยาม่า – นาโกย่า – ช้อปปิ้งโอเอซิส 21 – ไร่ชาเชียว (ใส่ชุดเก็บชา) – สะพานมิชิม่า สกายวอร์ค – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – ทะเลสาบยามานาคะโก – ศาลเจ้าเซ็นเก็น – ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – โตเกียว – ชินจูกุช้อปปิ้ง – ***อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโตเกียว หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ – เดินทางโดยรถไฟ (ผู้ใหญ่ชำระเพิ่มท่านละ 3,000 บาท, เด็กชำระเพิ่มท่านละ 2,400 บาท ) – วัดอาซะกุซ่า – ห้างอิออน 
กำหนดการเดินทาง : วันที่ 10 - 16 มิถุนายน 2562
ดาวน์โหลดโปรแกรม

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. +66 (0) 2261 2500 หรือ คลิกที่นี่
Regency Travel & Education Co.,Ltd
โทรศัพท์ : +66(0) 2261 2500
โทรสาร: +66(0) 2261 2484
อีเมล : education@regencytraveledu.com
travel@regencytraveledu.com
Copyright © 2016 Regency Travel & Education Co.,Ltd All Rights Reserved