กลับไปยังหน้าแรก
รายการญี่ปุ่น เดือนพฤษภาคม
Group tour Detail

รายการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น

#ทัวร์ญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่น #TourJapan

 

ประเทศญี่ปุ่น เป็นประเทศเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของโลก และเป็นผู้นำทางด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของภูมิภาคเอเชีย ญี่ปุ่นนับเป็นประเทศแรกในเอเชียที่สามารถพาตัวเองเข้าสู่ยุคใหม่ได้อย่างรวดเร็วเพียง 30 ปี หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 คนญี่ปุ่นมีสังคมที่มีระเบียบวินัยและให้ความสำคัญกับการศึกษาเป็นอย่างมาก การศึกษาเป็นสิ่งน่าเคารพยกย่อง ความสำเร็จด้านการศึกษาถือเป็นเงื่อนไขสำคัญสู่การประสบความสำเร็จในการงานและสถานะทางสังคม

 

 

   
HOKKAIDO SPRING 6 DAYS 4 NIGHTS (JP02_6)
ชิโตเซ่ –  โอบิฮิโระ –  ปราสาทไวน์อิเคะดะ – ร้านขนมหวานริวเก็ตสึ – อะคัง – อะบาชิริ – สวนฮิกาชิโมโกโตะ ชิบะซากุระ – พิพิธภัณฑ์เรือนจำ อะบาชิริ –   โซอุนเคียว – น้ำตกกิงกะ และ น้ำตกริวเซ – อาซาฮิคาว่า – พิพิธภัณฑ์สาเกโอโตโกะยามะ – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า –หมู่บ้านราเมน – มิตซุย เอ้าท์เล็ต – ซัปโปโร –  อิสระช้อปปิ้งในเมืองซัปโปโร ( ไม่มีรถบัสบริการ ) 
กำหนดการเดินทาง : วันที่ 14 - 19 พฤษภาคม 2562
ดาวน์โหลดโปรแกรม
   
PANORAMA 6 DAYS 4 NIGHTS (J02_13)
โอซาก้า – อาราชิยาม่า – ตางชุดกิโมโน (เดินเลานใน ป่าไผ่ ,วัดเท็นริวจิ , สะพานโทเก็ทสึ) – ฮามามัตสึ – นั่งรถไฟชินคันเซ็น (ฮามามัตสึ – ชิซึโอกะ) – ไร่ชาเชียว (ทดลองเก็บชาเขียว) – เทศกาลทุ่งดอกไม้ ฟูจิชิบะซากุระ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – ทะเลสาบยามานาคะโกะ – โยโกฮาม่า – ฮักเกจิมะ ซีพาราไดซ์ – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – ***อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโตเกียว หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ เดินทางโดยรถไฟ (ผู้ใหญ่ชำระเพิ่มท่านละ 3,000 บาท, เด็กชำระเพิ่มท่านละ 2,400 บาท ) – วัดอาซะกุซ่า – ห้างอิออน 
กำหนดการเดินทาง : วันที่ 7 - 12 พฤษภาคม 2562
ดาวน์โหลดโปรแกรม
   
TOKYO NIKKO 6 DAYS 4 NIGHTS (J03_7)
นาริตะ – โอชิโนะฮักไก – ทุ่งดอกพิงค์มอส (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)  – ทะเลสาบยามานาคะโกะ – คาวาโกเอะ – ถนนคาชิยะโยโกะโช – สวนดอกไม้อะชิคาง (ชมดอกวิสทีเรีย) ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ – คินุกาว่า –  นิกโก้ – ศาลเจ้าโทโชกุ – ศาลเจ้าฟุทาระซัง – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ –  *** อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโตเกียว หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ 
เดินทางโดยรถไฟ (ผู้ใหญ่ชำระเพิ่มท่านละ 3,000 บาท, เด็กชำระเพิ่มท่านละ 2,400 บาท) – วัดอาซะกุซ่า – โอไดบะ – DIVER CITY – อิออน 
กำหนดการเดินทาง : วันที่ 11 - 16 พฤษภาคม 2562
ดาวน์โหลดโปรแกรม
   
TAKAYAMAA JAPAN ALPS 7 DAYS 5 NIGHTS (J16_8)
นาโกย่า – ศาลเจ้าอาสึตะ – กุโจ –  ทดลองทำอาหารจำลอง – สวนดอกไม้บ๊กกะโนะซาโตะ (ทิวลิป) ***ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ***  – ทาคายาม่า – ตลาดเช้าทาคายาม่า – ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ –  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (จุดชมวิวชิโรยาม่า) – Misui Outlet Park Oyabe 
– โตยาม่า – เส้นทางสายอัลไฟน์ทาเตยาม่า คุโรเบะ (กำแพงหิมะ –  กระเช้าทาเตยาม่า – เขื่อนคุโรเบะ) – ยามานาคาโกะ – เจดีย์ชูเรโตะ – ชมทุ่งดอกพิงค์มอส (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – ***อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโตเกียว หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ เดินทางโดยรถไฟ ***  (ผู้ใหญ่ชำระเพิ่มท่านละ 3,000 บาท, เด็กชำระเพิ่มท่านละ 2,400 บาท ) – วัดอาซะกุซ่า – ห้างอิออน 
กำหนดการเดินทาง : วันที่ 6 - 12 พฤษภาคม 2562
ดาวน์โหลดโปรแกรม
   
TAKAYAMA JAPAN ALPS 6 DAYS 4 NIGHTS (J16_9)
นาโกย่า – ปราสาทนาโกย่า – กุโจ – ทดลองทำอาหารจำลอง – ทาคายาม่า – ตลาดเช้าทาคายาม่า – ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (จุดชมวิวชิโรยาม่า) – Misui Outlet Park Oyabe – โตยาม่า – เส้นทางสายอัลไฟน์ทาเตยาม่า คุโรเบะ (กำแพงหิมะ – กระเช้าทาเตยาม่า – เขื่อนคุโรเบะ) – ยามานาคาโกะ – โอชิโนะฮักไก – ชมทุ่งดอกพิงค์มอส (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)  โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – วัดอาซะกุซ่า – ห้างอิออน 
กำหนดการเดินทาง : วันที่ 14 - 19 พฤษภาคม 2562
ดาวน์โหลดโปรแกรม
   
TAKAYAMA JAPAN ALPS 7 DAYS 5 NIGHTS (J16_10)
นาโกย่า – ปราสาทนาโกย่า – กุโจ – ทดลองทำอาหารจำลอง – ทาคายาม่า – ตลาดเช้าทาคายาม่า – ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (จุดชมวิวชิโรยาม่า) – Misui Outlet Park Oyabe – โตยาม่า – เส้นทางสายอัลไฟน์ทาเตยาม่า คุโรเบะ (กำแพงหิมะ – กระเช้าทาเตยาม่า – เขื่อนคุโรเบะ) – ยามานาคาโกะ – โอชิโนะฮักไก – เจดีย์ชูเรโตะ – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – ***อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโตเกียว หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ เดินทางโดยรถไฟ (ผู้ใหญ่ชำระเพิ่มท่านละ 3,000 บาท, เด็กชำระเพิ่มท่านละ 2,400 บาท ) – วัดอาซะกุซ่า – ห้างอิออน 
กำหนดการเดินทาง : วันที่ 20 - 26 พฤษภาคม 2562
ดาวน์โหลดโปรแกรม
   
KYUSHU - TOKYO 8 DAYS 5 NIGHTS (J25_1)
ฟุคุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – หมู่บ้านยูฟูอิน – จิโกกุ เมกุริ (บ่อทะเลเดือด และ บ่อสีเลือด) – เบปปุ – มิยาซากิ - ทาคาชิโฮ – ช่องเขาทาคาชิโฮ (ล่องเรือ Option) – อาโอชิมะ – ศาลเจ้าอาโอชิมะ – รูปปั้นโมอาย – ศาลเจ้าอุโดะ – คาโกชิม่า – สวนสาธารณะชิโระยะมะ  (ชมวิวภูเขาไฟซากุระจิมะ) – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำคาโกชิม่า – สวนเซนกาเนน – อิบุสุกิ – อาบทรายร้อน  – สนามบินคาโกชิม่า – สนามบินฮาเนดะ – โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ – ศาลเจ้าเมจิ – ช้อปปิ้งฮาราจูกุ – ช้อปปิ้งชินจูกุ
กำหนดการเดินทาง : วันที่ 11 - 18 พฤษภาคม 2562
ดาวน์โหลดโปรแกรม
   
ROMANTIC IN HOKKAIDO & HAKODATE 6 DAYS 4 NIGHTS [TG]
นครซัปโปโร - โนะโบะริเบะทสึ - หมู่บ้านนินจา - อร่อยเซ็ตหม้อไฟทะเลเดือด - ฮาโคะดาเตะ  จุดชมวิวที่ติดอันดับ 1 ใน 3 สวยที่สุดของประเทศ (กระเช้าไฟฟ้าเที่ยวเดียว) - เมืองฮาโคะดาเตะ - ตลาดเช้าฮาโคะดาเตะ - ขึ้นลิฟต์ชมหอคอยดาวห้าแฉก โกะเรียวคาคุ - ท่าเรือฮาโคะดาเตะ - ช้อปปิ้งโกดังอิฐแดง - ทะเลสาบโทยะ - ภูเขาไฟอุซึ (กระเช้าไฟฟ้า) - ฟาร์มหมีสีน้ำตาล  - คลองโอตารุ   พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - หอนาฬิกาไอน้ำโบราณ (เหลือเพียง 2 เรือนในโลก) - นครซัปโปโร - ศาลเจ้าฮอกไกโด - ผ่านชมสวนสาธารณะโอโดริ พาร์ค - ผ่านชมหอนาฬิกาโบราณ - เยี่ยมชมที่ทำการบริหารเมืองเก่าบนเกาะฮอกไกโด - อิสระช้อปปิ้งย่านทานุกิโคจิ - อิสระช้อปปิ้งสถานีรถไฟ เจอาร์ ซัปโปโร สเตชั่น 
กำหนดการเดินทาง : วันที่ 6 - 11 พฤษภาคม 2562
ดาวน์โหลดโปรแกรม
   
LITE FLOWER PARK & FUJI PINK MOSS 6 DAYS 4 NIGHTS [JL]
นครโอซาก้า - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ (เกียวโต) - สะพานโทะเกะทสึเคียว (เมืองอาราชิยาม่า)  ถ่ายรูปสวนป่าไผ่ - เดินเล่นเมืองเก่าและอิสระเลือกซื้อช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง  นาโกย่า (จังหวัดไอจิ) - เมืองฮามามัตซึ (จังหวัดชิซึโอะกะ) - ชมสวนดอกไม้ฮามามะทสึ  โกะเท็มบะ - ช้อปปิ้ง โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต - ยามานาคะโกะ - ทะเลสาบโมโตซึ - ชมความงามทุ่งพิ้งค์มอส - มหานครโตเกียว - อิสระช้อปปิ้งย่านชินจูกุ - มหานครโตเกียว - อิสระช้อปปิ้งเต็มวันจุใจ หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม 1 วัน เช่น “ดิสนีย์แลนด์” หรือ “ดิสนีย์ซีพาร์ค” หรือ “ทัวร์นิกโก้” หรือ “ทัวร์คามาคุระ” - โตเกียว - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม (วัดอาซากุซะ) - นาริตะ (จังหวัดชิบะ) - อิสระช้อปปิ้งห้าง “นาริตะ อิออนมอลล์” 
กำหนดการเดินทาง : วันที่ 15-20 พฤษภาคม 2562
ดาวน์โหลดโปรแกรม
   
YOI TABI FIRST JAPAN & FLOWER PARK 6 DAYS 4 NIGHTS [JL]
(FUSHIMI INARI-SHINKANSEN-MT.KACHI KACHI)

นครโอซาก้า - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ (เกียวโต) - ปราสาททองคินคาคุจิ - เดินเล่นย่านคินชาจิโยโคโจ (นาโกย่า) - นั่งรถไฟหัวกระสุนชินกังเซ็น (ประมาณ 30 นาที) -  เมืองฮามามัตซึ - ชมสวนดอกไม้ฮามามัตสึ - โกะเท็มบะ - ช้อปปิ้ง โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต - ยามานาคะโกะ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ โอะชิโนะฮัคไค  - ภูเขาคาจิคาจิ (กระเช้าไฟฟ้า)  - ล่องเรือสำราญทะเลสาบคาวาคูจิโกะ (นาน 20 นาที) - มหานครโตเกียว - อิสระช้อปปิ้งเต็มวันจุใจ หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม 1 วัน เช่น “ดิสนีย์แลนด์” หรือ “ดิสนีย์ซีพาร์ค” หรือ “ทัวร์นิกโก้” หรือ “ทัวร์คามาคุระ” - โตเกียว - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม (วัดอาซากุซะ) - นาริตะ - อิสระช้อปปิ้งห้าง “นาริตะ อิออน มอลล์” 
กำหนดการเดินทาง : วันที่ 17-22, 24-29 พฤษภาคม 25962
ดาวน์โหลดโปรแกรม
   
ROMANTIC TULIPS AND CLASSIC HOKKAIDO PINKMOSS 7 DAYS 4 NIGHTS [JL]  (ONSEN LOVER)
เกาะฮอกไกโด - เนินเขาแห่งพระพุทธเจ้า - เยี่ยมชมที่ทำการบริหารเมืองเก่าเกาะฮอกไกโด - ช้อปปิ้งสถานีรถไฟ เจ.อาร์. ซัปโปโร สเตชั่น - นครซัปโปโร - ตลาดเช้าโจวไก - หมู่บ้านอาซาฮีคาวะราเม็ง - โซอุนเคียว - กระเช้าไฟฟ้าจุดชมวิวบนภูเขาไดเซะทสึ  (ขึ้นกับสภาพอากาศ) - เมืองคามิคาว่า - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง “ไอซ์ พาวิลเลี่ยน” - เมืองทาคิโนอุเอะ - สวนทาคิโนอุเอะ ชมความงามทุ่งพิ้งค์มอส (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)  - มมเบะทสึ  - พิพิธภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ GIZA - เมืองคามิยุเบะทสึ  - ชมความงดงามสีสันแห่งทุ่งทิวลิปหลากสี (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - สวนสาธารณะ ไทโย โนะ โอกะ เอ็นการุ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - เมืองอะบาชิริ - พิพิธภัณฑ์ธารน้ำแข็ง - พิพิธภัณฑ์เรือนจำ - ล่องเรือออโรร่าชมความงามคาบสมุทรชิเรโทโกะ - น้ำตกโอชินโคชิน - ชมความงาม “ทุ่งพิ้งค์มอสนนกี้แลนด์” (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) 
กำหนดการเดินทาง : วันที่ 18 - 24 พฤษภาคม 2562
ดาวน์โหลดโปรแกรม

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. +66 (0) 2261 2500 หรือ คลิกที่นี่
Regency Travel & Education Co.,Ltd
โทรศัพท์ : +66(0) 2261 2500
โทรสาร: +66(0) 2261 2484
อีเมล : education@regencytraveledu.com
travel@regencytraveledu.com
Copyright © 2016 Regency Travel & Education Co.,Ltd All Rights Reserved